Bốn dự án điện gió ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) có công suất hơn 170 MWh/năm với mức đầu tư dự toán là 7.600 tỷ đồng. Bốn dự án này sẽ ảnh hưởng đến hơn 5.400 ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất và diện tích đất ngoài lâm nghiệp.

Một trụ turbine gió tại nhà máy điện gió Cầu Đất (xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt) – Dự án điện gió đầu tiên tại tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: baolamdong.vn)

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh, đề xuất bổ sung cụm dự án Nhà máy điện gió Đơn Dương 1, 2, 3 và 3A vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, có xét đến năm 2045, tạo điều kiện cho nhà đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư EMI) triển khai các bước tiếp theo.

4 nhà máy điện gió có tổng công suất 199 MW, sẽ được khảo sát, xây dựng tại thị trấn D’ran và các xã Lạc Xuân, Ka Đô, P’ró (huyện Đơn Dương).

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 7.600 tỷ đồng. Trong đó, nhà máy điện gió Đơn Dương 1 có tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng. Ba nhà máy điện gió Đơn Dương 2, 3, 3A, mỗi nhà máy đều có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.800 tỷ đồng.

Dự kiến, cụm dự án 4 nhà máy điện gió Đơn Dương sẽ có sản lượng điện phát lên lưới hơn 170 MWh/năm. Diện tích tối đa cho mỗi nhà máy trên khoảng 32 ha.

Theo thiết kế, 4 nhà máy điện gió tại huyện Đơn Dương sẽ có 12 trụ turbine gió. Mỗi trụ turbine có công suất từ 4 tới 4,2 MW, chiều cao khoảng 100 m, đường kính cánh 150 m. Công ty cổ phần đầu tư EMI là đơn vị thực hiện phần khảo sát, nghiên cứu cụm dự án nhà máy điện gió Đơn Dương 1, 2, 3 và 3A.

Theo khảo sát của Sở Công Thương Lâm Đồng, cụm dự án điện gió sẽ ảnh hưởng đến hơn 5.400 ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất và diện tích đất ngoài lâm nghiệp.

Cụ thể, dự án điện gió Đơn Dương 1, rừng phòng hộ khoảng 420 ha, ngoài lâm nghiệp 280 ha; dự án điện gió Đơn Dương 2, rừng phòng hộ khoảng 1.172 ha, ngoài lâm nghiệp 143 ha; dự án điện gió Đơn Dương 3, rừng sản xuất 1.781 ha, ngoài lâm nghiệp 262 ha; dự án điện gió Đơn Dương 3A, rừng sản xuất 967 ha, rừng phòng hộ 254 ha, ngoài lâm nghiệp 140 ha.

Hiện Lâm Đồng đã có 1 nhà máy điện gió vừa xây dựng vừa vận hành là Nhà máy điện gió Cầu Đất (xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt). Nếu cụm 4 nhà máy điện gió trên được xây dựng thì chỉ riêng khu vực phía đông Đà Lạt sẽ có tới 5 nhà máy điện gió, tổng turbine phát điện là 36 cái.

Kim Long