Năm 2019, đoàn thanh tra TP.HCM đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 317,6 tỷ đồng và 1.443,5m2 đất, đã kiến nghị thu hồi hơn 303 tỷ đồng và 1.443,5m2 đất; kiến nghị xử lý hơn 14 tỷ đồng khác.

Năm 2019, TP.HCM phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 317,6 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: qua vcci.com.vn).

Ngày 16/1, Thanh tra TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn Kiến Quốc cho biết trong năm 2019, các đoàn thanh tra đã triển khai 326 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 12.467 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Đoàn thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 317,6 tỷ đồng và 1.443,5m2 đất, đã kiến nghị thu hồi hơn 303 tỷ đồng và 1.443,5m2 đất; kiến nghị xử lý hơn 14 tỷ đồng khác.

Các đoàn thanh tra đã ban hành 12.651 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 10 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 339 tổ chức và 956 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 9 vụ và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn ngành Thanh tra thành phố đã tiếp 8.153 lượt người dân, trong đó có 33 đoàn đông người, tiếp nhận và xử lý 8.226 đơn.

Trong năm 2019, toàn ngành cũng đã tổ chức 43 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 53 đơn vị.

Theo đó, đoàn đã phát hiện sai phạm về kinh tế gần 13 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 11 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hơn 1,7 tỷ đồng khác; kiến nghị xử lý hành chính 13 tập thể và 26 cá nhân.

Thanh tra thành phố còn triển khai và ban hành kết luận 1 cuộc thanh tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn, phát hiện sai phạm về kinh tế gần 54,2 tỷ đồng, kiến nghị và đã thu hồi đủ số tiền trên.

Minh Long