Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định Sở GD&ĐT tỉnh sử dụng chưa hiệu quả các dự án phần mềm công nghệ thông tin, gây thất thoát, lãng phí hơn 2,3 tỷ đồng.

Trụ sở Sở GD&ĐT Gia Lai. (Ảnh: Tuyen Phan/google-maps)

Ngày 3/6, Thanh tra tỉnh Gia Lai có kết luận về dự án “Đầu tư các dự án, mua sắm các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động tại Sở GD&ĐT Gia Lai”, giai đoạn từ năm 2015-2021.

Thời gian này, Sở GD&ĐT Gia Lai được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 13 dự án, phần mềm ứng dụng CNTT và gia hạn 2 phần mềm với tổng kinh phí thanh toán 33 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện nhiều dự án phần mềm vi phạm, không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; nhiều dự án hiệu quả sử dụng không cao gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng. Trách nhiệm chính thuộc về Sở GD&ĐT Gia Lai.

Theo kết luận thanh tra, đối với “Phần mềm tuyển sinh đầu cấp năm 2018”, Sở GD&ĐT có văn bản gửi Sở TT&TT Gia Lai thẩm định về phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật. Sau đó, Sở TT&TT Gia Lai cho rằng việc triển khai của Sở GD&ĐT Gia Lai là phần mềm nội bộ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, hệ thống tuyển sinh đầu cấp hiện nay thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Năm 2019, Sở GD&ĐT nghiệm thu, thanh toán khi chưa có phần mềm (thực tế Sở GD&ĐT Gia Lai nhận tài khoản từ Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội vào năm 2020). Do đó, Sở GD&ĐT Gia Lai thực hiện chưa đúng với nội dung trong tờ trình gửi Sở TT&TT thẩm định là phần mềm nội bộ. Sở GD&ĐT thanh toán không đúng quy định với số tiền sai phạm là 670 triệu đồng.

Tại dự án mua sắm thiết bị và phần mềm “Hệ thống số hóa và quản lý dữ liệu EDM”; thực hiện số hóa văn bằng, chứng chỉ 2020, Sở GD&ĐT Gia Lai đã thanh toán thừa 47 mét hồ sơ so với dự toán. Số tiền sai phạm về nội dung chỉnh lý tài liệu hơn 458 triệu đồng.

Còn với chi phí nhập liệu và chuyển đổi thông tin bằng chức năng của phần mềm, Sở GD&ĐT đã thanh toán thừa 17.718 trang dữ liệu và áp đơn giá không đúng theo quy định tại Thông tư 194 (năm 2012) của Bộ Tài chính với số tiền sai phạm hơn 569 triệu đồng. Tổng số tiền sai phạm của dự án trên hơn 1 tỷ đồng.

Tại phần mềm quản lý ngân hàng đề thi 2020, qua kiểm tra, thực tế sở này cung cấp đĩa CD-Master Test – bản Client cho 17 Phòng GD&ĐT nhưng thanh toán với giá tiền của phần mềm Master Test – bản Server là không đúng với số tiền chênh lệch thừa 464 triệu đồng.

Nhiều phần mềm được Sở GD&ĐT Gia Lai trang bị cho các đơn vị trực thuộc nhưng nhiều đơn vị không sử dụng, dẫn đến việc sử dụng ngân sách chưa hiệu quả như phần mềm “Quản lý các khoản thu 2021”, “Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi 2020”, “Phần mềm hỗ trợ soạn giảng E-Learning năm 2020”. Ngoài ra, nhiều phần mềm không được sở này công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Từ sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND tỉnh này kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở GD&ĐT trong giai đoạn từ năm 2017-2020. Đồng thời, đề nghị giám đốc sở có trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm 2,3 tỷ đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Sở GD&ĐT Gia Lai tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ…

Phạm Toàn