Ông Phạm Đại Dương – Tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khẳng định bản thân ông đã nhiều lần tham gia tiếp dân cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ông Phạm Đại Dương. (Ảnh: vietnamfinance)

Trước đó, theo báo cáo Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của UB Thường vụ Quốc hội dẫn chứng các tỉnh như Bắc Giang, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Phú Yên có tỷ lệ tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh so với yêu cầu là… 0%.

Ông Phạm Đại Dương, Tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có phản hồi với báo chí về vấn đề này.

Theo ông Dương, sau khi báo chí nêu việc tỉnh Phú Yên nằm trong 4 tỉnh có tỷ lệ tiếp dân là 0%, ông Dương đã trực tiếp yêu cầu cán bộ kiểm tra lại toàn bộ chế độ báo cáo thống kê các cuộc tiếp công dân theo định kỳ của UBND tỉnh.

Kiểm tra bước đầu cho thấy, tháng nào UBND tỉnh Phú Yên cũng tiếp công dân theo quy định. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần tham gia tiếp dân cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên” – ông Dương khẳng định.

Cũng theo ông Dương, trong việc tiếp công dân và trả lời đơn thư, tỉnh Phú Yên được đánh giá là tốt. Có thể là chế độ báo cáo với Ban Dân nguyện – Ủy Ban Thường vụ của Quốc hội có chỗ nào đó không đầy đủ.

UBND tỉnh cũng đang rà soát lại chế độ báo cáo với Ban Dân nguyện để biết rõ việc tiếp công dân có phải bắt buộc chủ tịch tiếp không” – ông Dương cho hay.

Hơn 3 tháng tôi làm nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, tôi đã thực hiện đầy đủ việc tiếp công dân theo quy định. Ngoài ra, tôi còn nhiều lần gặp gỡ, trực tiếp giải quyết các kiến nghị, bức xúc của người dân. Tuy nhiên, ý kiến của Ban Dân nguyện cũng là điều để tôi dành nhiều thời gian hơn nữa tiếp xúc trực tiếp, giải quyết các vấn đề mà người dân cần mình ở vai trò, trách nhiệm là Chủ tịch tỉnh” – ông Dương cho biết thêm.

Ông Phạm Đại Dương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên từ ngày 8/8/2018 với số phiếu bầu đạt 47/47, tỷ lệ 100%.

Hoàng Minh

Xem thêm: