Mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng/tháng.

tien luong toi thieu
Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ tháng 7/2019. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Chiều ngày 9/11, với 418/422 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm hơn 87%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách năm 2019 là 1.411.300 tỷ đồng; chi 1.633.300 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 222.000 tỷ đồng; tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 425.252 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương được phép thâm hụt 209.500 tỷ (khoảng 3,4% GDP), còn ngân sách địa phương là 12.500 tỷ đồng (0,2% GDP). Tổng vay của ngân sách Nhà nước hơn 425.250 tỷ đồng.

Tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2019 không quá 40.000 tỷ đồng để đầu tư cho các chương trình, dự án đủ thủ tục đầu tư theo quy định

Nghị quyết nêu rõ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2019.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2019. Trong đó có yêu cầu tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; giảm kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; thực hiện việc khoán sử dụng xe công.

Đồng thời, Quốc hội yêu cầu không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành, chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.

Chính phủ được giao tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện việc tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, thực hiện cơ cấu lại ngân sách trong từng lĩnh vực, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập, ưu tiên dành nguồn cải cách tiền lương.

Ngoài ra, Chính phủ phải nghiên cứu, sớm trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết về quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hoàng Minh

Xem thêm: