Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xem xét, rà soát kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng giáo sư, phó giáo sư theo quy định.

du thao tieu chuan moi chuc danh giao su pho giao su
(Ảnh minh họa: annenberg.usc.edu)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Theo đó, sau khi Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, có nhiều thông tin (kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng) phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến so với các năm trước, cùng nhiều lo ngại về chất lượng (như không có đủ sách hoặc bài báo khoa học, không có đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học…); một số thành viên Hội đồng có rất ít (thậm chí không có) công bố nghiên cứu khoa học quốc tế so với các ứng viên.

Không ít thông tin cho rằng đã có những dấu hiệu không bình thường khi thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như một “đợt vét” trước khi có quy định mới về tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư và có ứng viên phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước…

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xem xét, rà soát kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng giáo sư, phó giáo sư theo quy định và báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/2/2018.

Trước đó, ngày 2/2, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công bố số lượng các tân giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2017. Theo danh sách được công bố, năm 2017, Việt Nam có thêm 1.226 tân giáo sư, phó giáo sư. Số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến này khiến nhiều nhà chuyên môn và dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng giáo sư, phó giáo sư bởi năm 2016 chỉ có 703 giáo sư, phó giáo sư; năm 2015, con số này là 522 người đạt tiêu chuẩn, năm 2014: 644 người, năm 2013: 571 người.

Theo danh sách giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2017, trong số 1.226 ứng viên đạt tiêu chuẩn của Hội đồng xét duyệt có 85 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, 1.141 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư.

Khởi Nguyên

Xem thêm: