Các cấp có thẩm quyền trong tỉnh thi hành kỷ luật 270 đảng viên (tăng 53 đảng viên so với năm 2017) bằng các hình thức.

Năm 2018, Thừa Thiên Huế có số lượng đảng viên bị kỷ luật tăng. (Ảnh minh họa)

Theo tin từ UBKTTU, năm 2018, cấp ủy các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiểm tra 626 tổ chức đảng, 2.813 đảng viên; giám sát 589 tổ chức đảng, 2.176 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Theo đó, UBKT các cấp đã kiểm tra 22 tổ chức đảng, 100 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng, 51 đảng viên. Kiểm tra 331 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 432 tổ chức đảng, 227 đảng viên. Giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng, 9 đảng viên, kết luận vi phạm phải xử lý kỷ luật 2 trường hợp. Kiểm tra 5 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 256 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí,…

Các cấp có thẩm quyền trong tỉnh thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng (tăng 5 tổ chức đảng so với năm 2017) và 270 đảng viên (tăng 53 đảng viên so với năm 2017) bằng các hình thức.

Theo UBKT, nội dung vi phạm chủ yếu gồm: Thực hiện quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức, lối sống; chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình; nguyên tắc tập trung dân chủ; tham nhũng, cố ý làm trái,…

Minh Long

Xem thêm: