UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin gia hạn thực hiện dự án metro tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đến năm 2020.tuyen metro so 2 11

Là 1 trong 8 tuyến metro đã được phê duyệt tại TP.HCM, tuyến metro số 2 có tổng chiều dài toàn tuyến gần 20 km.

Theo UBND TP.HCM, việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xin gia hạn thực hiện dự án tuyến metro số 2 nhằm làm cơ sở gia hạn các Hiệp định vay của các khoản vay hiện tại, tổ chức thực hiện một số hạng mục công việc, gói thầu của dự án theo cam kết với các nhà tài trợ.

Theo kiến nghị, UBND TP.HCM cam kết trả toàn bộ phí phát sinh sau khi gia hạn các Hiệp định vay đã ký; riêng các khoản vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), thành phố sẽ chi trả phí cam kết và lãi suất từ nguồn vốn đối ứng của dự án sau khi  ngạch tài trợ phí cam kết, lãi của các khoản vay được sử dụng hết.

UBND TP.HCM cũng sẽ không sử dụng khoản vay của ADB để đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án. Dự kiến, UBND thành phố sẽ sắp xếp vốn ngân sách thành phố để thực hiện hạng mục này.

Tuyến metro số 2 có tổng mức đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, được hợp vốn từ 3 nhà tài trợ là: Ngân hàng Phát triển châu Á (540 triệu USD); Ngân hàng Tái thiết Đức (313 triệu USD) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (195 triệu USD). Dự án sau đó được đề xuất điều chỉnh vốn đầu tư lên hơn 2,1 tỷ USD.

Đăng Nguyên

Xem thêm: