Theo nghị định mới, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với tổ chức là 150 triệu đồng (thay vì mức 100 triệu đồng như quy định cũ).

bộ giáo dục
Trụ sở Bộ GD&ĐT. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 127/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, Nghị định 127 quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75 triệu đồng (thay vì mức 50 triệu đồng quy định tại Nghị định 04), đối với tổ chức là 150 triệu đồng (thay vì mức 100 triệu đồng quy định tại Nghị định 04).

Cụ thể, đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục khi chưa được cho phép hoạt động, chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc chưa được công nhận hoạt động, nghị định 127 quy định phạt tiền “từ 110 đến 150 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục đại học; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ”, thay vì mức 80 – 100 triệu đồng như quy định cũ.

Đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh, “phạt tiền từ 110 đến 150 triệu đồng nếu tuyển sai từ 30 người học trở lên”, thay vì mức 70 – 100 triệu đồng.

Nghị định 127 cũng sửa đổi quy định đối với vi phạm về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Theo đó, nghị định mới quy định phạt tiền “từ 80 triệu đồng đến 110 triệu đồng đối với hành vi cấp chứng chỉ khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài”, thay vì mức 80 – 100 triệu đồng.

Đồng thời, Nghị định 127 bổ sung quy định một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi tổ chức hoặc cá nhân vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là 1 năm.

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục xảy ra trước thời điểm Nghị định 127 có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng quy định của Nghị định số 04/2021 để xử lý, trừ trường hợp Nghị định 127 không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra; trước ngày Nghị định 127 có hiệu lực thì áp dụng quy định tại Nghị định 127.

Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định 127 có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có khiếu nại thì áp dụng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 04/2021 để giải quyết.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Toàn văn Nghị định 127/2021/NĐ-CP xem tại đây.

Phạm Toàn

Xem thêm: