Thứ trưởng Bộ Công an: ‘Gần 70% chuyên gia nhập cảnh không đúng đối tượng’

Con số “gần 70% trong số 54.000 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh không đúng đối tượng” do Thứ trưởng Bộ Công an nêu, tương đương 37.800 người.