Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xin nghỉ việc

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nộp đơn xin nghỉ việc. Hiện các cơ quan của Chính phủ đang xem xét đề nghị này.