Sau sự cố vỡ hầm dẫn dòng, Quảng Nam cho phép thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang) được tích nước.

Năm 2016, thủy điện Sông Bung 2 đã xảy ra sự cố bục cửa van số 2, dẫn đến việc tích nước không thành công. Sự cố này đã khiến 1 công nhân bị chết và 1 mất tích. (Ảnh: Hoàng Tuấn)

Ngày 15/11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tỉnh đã có công văn đồng ý cho phép thủy điện Sông Bung 2 được tích nước trở lại.

Theo công văn, để đảm bảo việc vận hành an toàn cho công trình lẫn hạ du, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án xây dựng kế hoạch hạ các cửa van cung để tích nước trở lại hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 đến mực nước dâng bình thường.

Đồng thời, báo cáo và phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan để thông báo đến người dân về kế hoạch và thời gian tích nước trở lại để chủ động ứng phó trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Cũng theo công văn, tỉnh yêu cầu nhà máy thực hiện vận hành công trình theo đúng quy trình vận hành được duyệt, đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu với lưu lượng xả thường xuyên sau đập không nhỏ hơn 1,0m3/s.

Dự án thủy điện Sông Bung 2 được khởi công vào năm 2010 với dung tích hồ chứa 94,3 triệu m3, công suất 100MW, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018. Năm 2016, thủy điện Sông Bung 2 đã xảy ra sự cố bục cửa van số 2, dẫn đến việc tích nước không thành công. Sự cố này đã khiến 1 công nhân bị chết và 1 mất tích.

Phạm Toàn

Xem thêm: