Tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi: Chính phủ thúc đẩy, phụ huynh ‘trăm mối tơ vò’

Việt Nam dự tính sử dụng 13,7 triệu liều Pfizer, Moderna do Úc tài trợ và 10 triệu liều Pfizer do Mỹ tài trợ để tiêm cho toàn bộ trẻ 5-11 tuổi.