Thời hạn xả thải là 10 tháng, phương thức tự chảy, xả 24h/ngày đêm, lưu lượng xả nước thải lớn nhất là 500m3/ngày đêm. Nước thải từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

xa thai
Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong thời gian xây dựng, tháng 3/2016. (Ảnh: nsrp.vn)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định cấp phép cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn được xả nước thải vào nguồn nước. Quyết định số 174/GP-UBND cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước do ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa ký.

Cụ thể, nước thải từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tại Khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), được xả ra vùng nước biển ven bờ, thuộc khu vực xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia.

Phương thức xả nước thải là tự chảy, chế độ xả nước thải 24h/ngày đêm, lưu lượng xả nước thải lớn nhất là 500m3/ngày đêm, lưu lượng xả nước thải trung bình là 480m3/ngày đêm.

Giá trị thông số các chất ô nhiễm chính có trong nước thải của đơn vị được phép xả vào nguồn nước tiếp nhận không vượt quá giá trị quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40: 2011/BTNMT).

Thời hạn cấp phép từ ngày 1/5/2017 đến hết ngày 28/2/2018.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Son tuân thủ các nội dung quy định trong giấy phép và Luật Tài nguyên nước; quan trắc liên tục lưu lượng nước thải qua đồng hồ đo lưu lượng xả thải tại vị trí trước khi đấu nối vào kênh thoát nước thải dẫn ra vùng biển ven bờ; quan trắc định kỳ chất lượng nước thải từ quá trình làm sạch và vận hành thử nghiệm của dự án liên họp lọc hóa dầu Nghi Sơn trước khi xả ra vùng biển ven bờ, tần suất quan trắc 3 tháng/lần.

Quan trắc định kỳ chất lượng nước biển ven bờ thực hiện tại 3 vị trí: vị trí điểm xả nước thải, vị trí cách điểm xả thải 500m về phía Bắc và vị trí cách điểm xả thải 500m về phía Nam.

Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng phải thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, công nghệ đã trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép; bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy chuẩn cho phép; chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt quy chuẩn và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

Việc kiểm tra, giám sát  và chịu trách nhiệm về chất lượng nước thải của dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn do Sở TN-MT tỉnh và UBND huyện Tĩnh Gia đảm nhiệm, báo cáo lên UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 23/11/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép số 430 cho phép Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn xả 33.000m3 nước thải vào nguồn nước biển ven bờ thuộc xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đến ngày 29/11/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa ký giấy phép (6 tháng) cho phép Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn xả tổng cộng 241.428m3 nước thải từ hoạt động thử thủy lực và súc rửa đường ống công nghệ trong nhà máy (không sử dụng hóa chất) và nước từ phân xưởng khử khoáng trong giai đoạn thi công xây dựng tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vào vùng nước biển ven bờ xã Hải Yến (H.Tĩnh Gia). Lưu lượng xả thải 2.250m3/ngày đêm, theo phương thức tự chảy.

Từ ngày 9 tới 11/6/2016, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã xả trực tiếp hơn 42.000m3 nước thải chưa được xử lý ra biển, còn lưu giữ lại khoảng 33.000m3 trong đường ống.

Trong nước thải này có chứa hydrosure (O – 3670R) là hóa chất đặc thù được dùng riêng cho việc súc rửa các đường ống dẫn dầu thô. Đây là hóa chất dùng để loại bỏ các tạp chất có khả năng gây oxy hóa đường ống đồng thời diệt các vi khuẩn sống bề mặt trong của lòng ống.

Khi xả thải trực tiếp ra biển, hóa chất này sẽ gây ra hiện tượng cạn kiệt oxy làm cá chết, tính chất diệt sinh vật biển của hóa chất cũng khiến cho các sinh vật biển bị chết; người khi tiếp xúc sẽ bị nhiễm độc.

Vĩnh Long

Xem thêm:

Leave a Reply