Tiếp xúc với F0 vì chơi golf giữa mùa dịch, 1 giám đốc Sở và 1 Cục phó Bình Định bị cách ly

Giám đốc Sở Du lịch và một người đang công tác tại Cục thuế của tỉnh Bình Định trong lúc đi chơi golf đã tiếp xúc gần trường hợp dương tính với COVID-19.