Với con số chỉ tiêu do tổ chức đảng tại tỉnh Hà Nam vừa đưa ra: kết nạp bình quân trên 800 đảng viên/năm tính tới năm 2025, tỉnh này sẽ có tổng số đảng viên lên tới hơn 54.600 người, bình quân 640 đảng viên/1 vạn dân, so với con số mục tiêu trên 10 bác sĩ/1 vạn dân là gấp 64 lần. 

Các ông Đào Việt Trung-Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Nguyễn Hòa Bình-Chánh án TAND tối cao… thuộc khối đảng viên cấp trung ương trong buổi khai mạc Đại hội đảng tỉnh Hà Nam hôm 21/9. (Ảnh: hanam.gov.vn)

Khai mạc vào sáng 21/9, truyền thông trong nước loan tin Hà Nam là tỉnh đầu tiên tiến hành đại hội Đảng cấp tỉnh. Kỳ họp này thuộc loạt kỳ Đại hội Đảng cấp cơ sở sau đó sẽ tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Kết thúc kỳ họp vào chiều 22/9, tổ chức đảng của tỉnh này đưa ra bản dự thảo hoạt động trong năm năm, từ 2020-2025. 18 chỉ tiêu bao trùm từ kinh tế, lao động, xã hội đến số lượng đảng viên được đưa ra, như:

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người 117 triệu đồng/người; cơ cấu kinh tế Nông, lâm nghiệp – thuỷ sản là 6,3%, công nghiệp – xây dựng 65,2%, dịch vụ 28,5%.

Thu cân đối ngân sách tại tỉnh tăng bình quân trên 10%/năm; đến năm 2025 phải ở mức hơn 16.000 tỷ đồng (trong đó thu nội địa hơn 13.500 tỷ đồng). Có việc làm mới cho bình quân 18.000 lao động/năm.

Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 60%.

Đến năm 2025, số hộ nghèo giảm 60-65% so với năm 2020 (theo tiêu chí mới của Chính phủ), tỷ lệ đô thị hóa đạt 47,5%, có 20 xã trở lên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến năm 2025, có trên 10 bác sĩ/1 vạn dân, trên 30 giường bệnh/1 vạn dân.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Số đảng viên kết nạp bình quân trên 800 đảng viên/năm.

Con số chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm vừa được đưa ra gây chú ý. Với mục tiêu kết nạp đảng viên bình quân trên 800 đảng viên/năm, sau 5 năm, tổng số đảng viên mới của tỉnh này ít nhất sẽ là 4.000 người. Cộng con số chỉ tiêu với con số 50.604 đảng viên hiện tại, tỉnh Hà Nam tới năm 2025 sẽ có 54.604 đảng viên.

Với tổng số dân 852.800 người theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (cập nhật tới ngày 1/4/2019), số lượng đảng viên bình quân là 6,4 người/100 dân, tức 640 người/1 vạn dân.

So với con số mục tiêu năm 2025 có trên 10 bác sĩ/1 vạn dân, thì số lượng đảng viên trên tổng số dân tương đương đang cao gấp 64 lần.

Tăng lượng đảng viên, thu lớn, chi lớn, sai phạm cũng… lớn

Ngoài làm gia tăng mức độ ảnh hưởng, ảnh hưởng trực diện nhất là số lượng đảng viên tăng lớn đồng nghĩa số lượng đảng phí tăng, đồng thời cũng làm gia tăng các khoản chi của các tổ chức cơ sở đảng.

Theo Hướng dẫn số 21 – HD/VPTW ngày 4/3/2013, các khoản chi của tổ chức cơ sở đảng được lấy từ các nguồn: đảng phí được giữ lại (mức đóng đảng phí phổ biến là 1% tiền lương cơ bản; mức trích nộp lên cấp ủy cấp trên, thấp nhất là 10%, cao nhất là 70% đối với chi bộ ở trong nước; nộp 70% đối với chi bộ ở nước ngoài); Thu khác của tổ chức đảng (thanh lý tài sản, các khoản hỗ trợ, tài trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân); Ngân sách nhà nước cấp (tổng dự toán chi trừ đi số tiền đảng phí được trích giữ lại và các khoản thu khác – tức là phần còn thiếu).

Các chi hoạt động của tổ chức cơ sở đảng gồm: Mua báo, tạp chí, tài liệu; tổ chức đại hội đảng; khen thưởng đảng viên; chi hoạt động khác (Văn phòng phẩm; Thông tin, tuyên truyền; Chi hội nghị, công tác phí; Chi đào tạo, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ, chính trị, xây dựng đảng, chi học tập triển khai nghị quyết, chi tổ chức các lớp quần chúng tìm hiểu về Đảng, kết nạp đảng viên, bồi dưỡng đảng viên mới, cấp ủy viên; Chi tiếp khách, thăm hỏi; Sửa chữa, mua máy móc, thiết bị; Chi đảng vụ khác).

Mức chi hoạt động của các tổ chức đảng (cấp cơ sở và trung ương) chưa bao giờ được công bố. Rải rác một vài vụ khai khống, chi sai phạm bị phát giác, với con số từ vài trăm triệu lên tới hàng tỷ đồng.

Hồi tháng 9/2019, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân (Đoàn ĐBQH – HĐND) tỉnh Gia Lai bị phát giác ghi khống hóa đơn, lập khống chứng từ để tăng các khoản chi tiếp khách trong tỉnh ngoài tỉnh, chi đối ngoại, chi mua sắm…, trục lợi, sử dụng sai phạm 11,2 tỷ đồng. Nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh này thừa nhận hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ thanh toán để lấy tiền chi cho các việc khác.

Năm 2020, sau vụ việc Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình định chi hơn 2,2 tỷ đồng mua cặp da tặng các đại biểu và khách mời, sau đó bị dư luận phản ứng nên phải dừng chi, nhiều tổ chức đảng cấp cơ sở cũng bị phát giác đã chi hàng trăm triệu tới tỷ đồng mua cặp da. Như ngày 11/6/2020, Tỉnh ủy Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch gói thầu “Mua sắm cặp tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, dự toán hơn 1,191 tỷ đồng; trong đó, 1,18 tỷ đồng được dùng để mua cặp da.

Thị ủy Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) chi 972 triệu đồng mua cặp da và một số sản phẩm khác, với giá 2,9 triệu đồng/chiếc cặp nam; 2,8 triệu đồng/chiếc cặp nữ làm quà tặng trong dịp đại hội Đảng. Thành ủy Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) chi hơn 719 triệu đồng để mua 480 chiếc cặp với giá 1,498 triệu đồng/chiếc. Thành ủy Hải Dương (tỉnh Hải Dương) mua 500 chiếc với giá 792.000 đồng/chiếc.

Nguyễn Quân

Xem thêm: