Cục Hải quan các tỉnh, thành phố sẽ mở đăng ký tờ khai hải quan từ 0h ngày 25/4 đến hết ngày 30/4 đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan.

xuất khẩu gạo, Bộ Công thương
Bộ Công thương lại muốn xuất khẩu gạo. (Ảnh: shutterstock)

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hỏa tốc số 2638 gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo.

Theo đó, Tổng cục sẽ thiết lập hệ thống để các doanh nghiệp thực hiện đăng ký tờ khai hải quan từ 0h ngày 25/4 đến hết ngày 30/4/2020 đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan.

Đối với các tờ khai hải quan đã được đăng ký (theo danh sách đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan) trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp không xuất trình hàng hóa để cơ quan Hải quan kiểm tra, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu các chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hủy tờ khai theo quy định tại Điều 22 Thông tư 38/2015, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018 và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước 9h ngày 27/4/2020.

Trên cơ sở số lượng hàng hóa của tờ khai hủy, tổng cục sẽ hồi lại hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 4/2020, thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử hải quan và thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu từ 0h ngày 28/4/2020 theo các nguyên tắc quản lý hạn ngạch quy định tại Điều 2 quyết định 1106 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Lê Hoàn