TP.HCM sẽ dành tổng số vốn gần 64.200 tỷ đồng cho 54 dự án ưu tiên giảm ô nhiễm môi trường trong giai đoạn 2016-2020.

hon-1000-ty-dong-dau-tu-cho-bai-rac-da-phuoc-giam-o-nhiem-moi-truong
Hơn 1.000 tỷ đồng ngân sách được chi cho việc giải phóng mặt bằng, tái định cư, trồng cây xanh cách ly tại bãi rác Đa Phước. (Ảnh: plo.vn)

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm và chất thải.

Trong 54 dự án được ưu tiên thực hiện, phần đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị và nạo vét kênh rạch chiếm phần lớn với tổng vốn đầu tư gần 51.300 tỷ đồng (được huy động theo hình thức PPP, ODA,…); trong đó có 11 dự án chuyển tiếp thực hiện từ giai đoạn 2011-2015, với kinh phí 3.684 tỷ đồng.

Riêng đối với Khu liên hợp xử lý chất thải và nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh), thành phố sẽ chi khoảng 1.070 tỷ đồng ngân sách cho giải phóng mặt bằng, tái định cư, trồng cây xanh cách ly (chi phí trồng cây xanh cách ly cho khu liên hợp này trong 2 năm 2016-2017 là 90 tỷ đồng).

Về xử lý nước thải, thành phố đưa ra mục tiêu 100% nước thải của các bệnh viện, cơ sở công nghiệp sẽ được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có chủ đầu tư cơ sở hạ tầng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc nước thải tự động.

Theo kế hoạch, 80% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị sẽ được thu gom và xử lý tập trung đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường; giảm 70% ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải; 90% nguồn khí thải công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn môi trường.

Về xử lý chất thải rắn, chương trình đưa ra mức 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyện, xử lý, tái chế và tái sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Thành phố cũng đưa ra chủ trương xã hội hóa kêu gọi tư nhân làm dự án xử lý chất thải rắn với công nghệ tiên tiến, công suất 1.000-2.000 tấn/ngày, với số vốn 2.000 tỷ đồng; đồng thời, kêu gọi vốn ngoài ngân sách đầu tư đồng bộ các trang thiết bị thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải rắn (hơn 2.000 tỷ đồng vốn) cho giai đoạn 2018-2020.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ áp dụng công nghệ tái chế chất thải rắn sinh hoạt, giảm 65% khối lượng túi nilon tại các siêu thị, trung tâm thương mại và giảm 50% khối lượng túi nilon khó phân hủy tại các chợ dân sinh so với năm 2010; thu gom và tái chế 50% khối lượng chất thải túi nilon khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt.

Chương trình cũng yêu cầu sau năm 2017, thành phố sẽ thực hiện phân loại rác tại nguồn để đáp ứng và phù hợp với các công nghệ, công suất của các nhà máy xử lý chất thải rắn.

Đăng Nguyên

Xem thêm: