UBND TP.HCM đã quyết định đặt tên mới cho 23 tuyến đường trên địa bàn quận 8.

Cụ thể, đặt tên:

1. Nguyễn Đức Ngữ cho đường số 2, từ đường số 31 đến đường Đông Hồ

2. Lê Ninh cho đường số 4, từ đường Huỳnh Thị Phụng đến đường số 31.

3. Bùi Điền cho đường số 8, từ đường số 16 đến cuối tuyến (cắt qua đường Phạm Hùng).

4. Đặng Thúc Liên cho đường số 10, đoạn từ đường số 23 đến cuối tuyến (cắt qua đường Phạm Hùng)

5. Lê Quyên cho đường số 12, từ đường số 1011 Phạm Thế Hiển đến đường Đông Hồ

6. Tám Danh cho đường số 13, từ đường số 8 đến hẻm lô đường Phạm Hùng (cắt qua đường Tạ Quang Bửu)

7. Hồ Thành Biên đặt cho đường số 16, từ đường Phạm Hùng đến Rạch Du

8. Đỗ Ngọc Quang đặt cho đường số 23, từ đường Phạm Thế Hiển đến đường số 16

9. Châu Thị Hóa đặt cho đường số 198 Cao Lỗ, từ đường số 783 Tạ Quang Bửu đến đường Cao Lỗ

10. Nguyễn Thị Mười đặt cho đường số 204 Cao Lỗ, từ đường số 783 Tạ Quang Bửu đến đường Cao Lỗ

11. Trần Thị Ngôi đặt cho đường số 284 Cao Lỗ, từ đường số 715 Tạ Quang Bửu đến đường  Cao Lỗ

12. Trần Thị Nơi đặt cho đường số 130 Cao Lỗ, từ đường số 715 Tạ Quang Bửu đến đường Cao Lỗ

13. Phạm Thị Tánh đặt cho đường số 152 Cao Lỗ, từ đường số 783 Tạ Quang Bửu đến đường Cao Lỗ

14. Phạm Nhữ Tăng đặt cho đường số 643 Tạ Quang Bửu, từ đường Tạ Quang Bửu đến đường số 284  Cao Lỗ

15. Võ Liêm Sơn đặt cho đường số 715 Tạ Quang Bửu, từ đường Tạ Quang Bửu đến đường số 284 Cao Lỗ

dat ten duong
Một con hẻm (đường nhánh) ở Sài Gòn. (Ảnh minh họa/Khoa Nguyễn/Flickr/2012)

16. Dương Bạch Mai cho đường số 1107 Phạm Thế Hiển, từ đường Phạm Thế Hiển đến đường số 394 Tạ Quang Bửu

17. Hoàng Kim Giao cho đường số 332 Phạm Hùng, từ đường Phạm Hùng đến đường số 1107 Phạm Thế Hiển

18. Thanh Loan đặt cho đường số 318 Phạm Hùng, từ đường Phạm Hùng đến đường số 1011 Phạm Thế Hiển

19. Dương Quang Đông đặt cho đường số 1011 Phạm Thế Hiển, từ đường Phạm Thế Hiển đến đường số 394 Tạ Quang Bửu

20. Lê Bôi đặt cho đường nối Ba Tơ – Phạm Thế Hiển, từ đường Phạm Thế Hiển đến đường Trịnh Quang Nghị (Ba Tơ cũ)

21. Quản Trọng Linh đặt cho đường vào Trung tâm Thương mại Bình Điền, từ đường Nguyễn Văn Linh đến sông Cần Giuộc

22. Hoàng Ngân đặt cho đường số 41, từ đường An Dương Vương đến đường Phú Định

23. Phạm Đức Sơn đặt cho đường số 42, từ đường số 41 đến đường Trương Đình Hội

Cuối năm 2014, 23 tuyến đường thuộc quận 12 cũng được đặt tên mới (theo tên người) tại Quyết định 6464 của UBND TP.

Theo đề án do Trung tâm Nghiên cứu đô thị và phát triển thực hiện, công bố vào tháng 11/2016, TP.HCM có hơn 3.600 đường, trong đó nhiều đường ghi sai tên của danh nhân,  gần 50 đường mang các tên khác nhau của 16 nhân vật.

Thành phố có 1.774 đường mang tên tạm và khoảng 400 tên đường “sai lệch” như tên không có ý nghĩa, tên trùng, tên khác nhau của cùng một nhân vật, tên nhân vật được ghi danh nhưng không có thực.

Thành phố cần hơn 2.100 tên để đặt hoặc đổi tên cho các con đường, chưa kể khoảng 810 con đường sẽ được mở theo quy hoạch từ nay đến năm 2025 cần đặt tên khi hoàn thành. Nhưng TP đang cạn quỹ tên đường, nhất là tên danh nhân. Nhiều ý kiến cho rằng, tên đường không chỉ có giá trị hành chính, mà còn thể hiện văn hóa, lịch sử, tính nhân văn của một dân tộc.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: