Nguồn vốn hơn 171.000 tỷ đồng được TP.HCM đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cấp bách như: dự án Vành đai 2, Vành đai 3, dự án cải thiện môi trường nước khu vực; cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thế chung cũ được xây dựng trước năm 1975,…

cong trinh ha tang du an vanh dai 2 tphcm
TP.HCM đầu tư hơn 171.000 tỷ đồng cho các công trình hạ tầng cấp bách trong đó có dự án vành đai 2. (Ảnh: hochiminhcity.gov.vn)

Chiều ngày 6/7, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết về nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 được HĐND thành phố thông qua là 171.895,758 tỷ đồng. Trong đó:

Vốn ngân sách Trung ương là 21.895,758 tỷ đồng (chưa bao gồm 10% dự phòng). Bao gồm: vốn ngân sách Trung ương cấp phát là 8.487,764 tỷ đồng; vốn ODA ngân sách Trung ương cấp phát là 13.407,994 tỷ đồng.

Vốn ngân sách thành phố là 150.000 tỷ đồng. Trong đó: Vốn bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 là 135.000 tỷ đồng; Vốn dự phòng 10% là 15.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, thành phố cũng sẽ dành một nguồn vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA là 11.204 tỷ đồng; vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức PPP là 9.265 tỷ đồng…

Dự kiến, đến cuối năm 2017, thành phố sẽ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm như: dự án thuộc Vành đai 2, Vành đai 3 để đưa vào sử dụng toàn tuyến Vành đai 2 và một phần Vành đai 3 trước năm 2020; Dự án cải thiện môi trường nước khu vực; Dự án cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thế chung cũ được xây dựng trước năm 1975.

Các sở ngành, quận huyện và chủ đầu tư sẽ xác định các dự án trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên thực hiện theo tiến độ; Rà soát phương án chuyển đổi các dự án sang các hình thức đầu tư không sử dụng vốn ngân sách (PPP, kích cầu) để huy động thêm nguồn lực đầu tư trong xã hội.

Hoàng Minh

Xem thêm: