Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR, chủ đầu tư) vừa đề xuất mức lương trả cho chuyên gia nước ngoài dạy lái tàu metro tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

(Ảnh: maur.hochiminhcity.gov.vn)

Mức lương này nằm trong kết quả đàm phán giữa MAUR và liên danh NJPT liên quan ký phụ lục Hợp đồng số 19 (dịch vụ tư vấn chung) cho tuyến Metro số 1.

Theo đó, lương áp dụng cho chuyên gia nước ngoài đào tạo lái tàu cho metro số 1 được chủ đầu tư đề xuất 2 mức: Chuyên gia trưởng mỗi tháng nhận 2,5 triệu yen (khoảng 542 triệu đồng) và chuyên gia dạy lái tàu mỗi tháng nhận 2,35 triệu yen (khoảng 509 triệu đồng).

Theo chủ đầu tư, đây là mức thấp nhất của chuyên gia nước ngoài trong hợp đồng gốc đã ký với NJPT năm 2007. Mức lương đề xuất này tương tự dự án tại Jakarta (Indonesia) và được cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đồng ý.

Ngoài đề xuất lương cho lái tàu, chủ đầu tư cũng đề xuất chi phí phụ cấp sinh hoạt hàng ngày chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài thuộc NJPT là 11.500 yen mỗi ngày (khoảng 2,5 triệu đồng), mức này thấp hơn dự kiến là 12.000 yen.

Hợp đồng phụ lục số 19 được Ban quản lý đường sắt đô thị đàm phán với liên danh NJPT với nhiều nội dung như đào tạo lái tàu, nhân viên điều độ, nhân viên nhà ga; phạm vi công việc vai trò kỹ sư của tư vấn chung NJPT; chi phí lập điều chỉnh dự án… Hợp đồng thực hiện từ tháng 4/2017 nhưng đến nay vẫn chờ giới chức thành phố phê duyệt.

Do thời gian chờ hợp đồng kéo dài, cuối năm 2020 việc đào tạo 58 lái tàu bị tạm ngưng vì chưa được thanh toán tiền.

Minh Long

Metro Bến Thành – Suối Tiên sẽ khai thác vào Quý 4 năm 2021