Theo đề án, mức phí tạm dừng đỗ ô tô sẽ tính tăng lũy tiến theo giờ, không theo lượt như hiện nay. Mức phí cao nhất là 40.000 đồng/h, qua đêm 180.000 đồng.

bai trong giu xe
TP.HCM: Đề xuất tăng phí đỗ ô tô cao nhất 40.000 đồng/h. (Ảnh: Khánh Minh)

Sở GTVT TP.HCM vừa hoàn chỉnh đề án thu phí tạm dừng, đỗ ô tô trên lòng đường, vỉa hè.

Theo đề án, mức phí được điều chỉnh tăng luỹ tiến theo giờ và chỉ được áp dụng đối với các xe đỗ trên lòng đường, hè phố có sử dụng ứng dụng công nghệ thu phí thông minh.

Mức phí áp dụng cho hai nhóm: ô tô đến 9 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn và ô tô từ 10 chỗ, xe tải trên 1,5 tấn đến dưới 2,5 tấn.

Đề án nêu rõ mức phí cao nhất là 40.000 đồng/h, qua đêm 180.000 đồng, trong khi mức phí hiện tại là 5.000 đồng/lượt. Mức phí này tương đương với giá giữ xe ở nội thành Hà Nội.

Như vậy, mức phí mới cao hơn 10-20% so với giá trông giữ xe của các bãi, hầm của các trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng,… và tương đương với giá giữ xe ở Hà Nội.

Nội dung Giờ 1 Giờ 2 Giờ 3 Giờ 4 Mỗi giờ từ 5 giờ trở đi Đỗ xe qua đêm (0h-6h)
Xe đến 9 chỗ và xe tải có tải trọng dưới 1,5 tấn
Quận 1, 3, 5 25.000 25.000 30.000 30.000 35.000 150.000
Quận 10, 11 20.000 20.000 25.000 25.000 30.000 120.000
Xe từ 10-16 chỗ và xe tải từ 1,5 đến 2,5 tấn
Quận 1, 3, 5 30.000 30.000 35.000 35.000 40.000 180.000
Quận 10, 11 25.000 25.000 30.000 30.000 35.000 150.000

                                 Bảng giá phí giữ xe theo đề án mới.

Theo Sở GTVT TP.HCM, mức thu phí tạm dừng, đỗ ôtô trên lòng đường trên khu vực TP.HCM được ban hành từ năm 2005 quá thấp so với giá trị mặt bằng hiện nay và giá giữ xe tại các trung tâm thương mại. Theo đó, việc ban hành đề án tăng mức thu phí tạm dừng, đỗ xe cũng giúp hạn chế ô tô cá nhân đậu trên lòng đường, hè phố.

Sau khi hoàn thành đề án, Sở GTVT TP.HCM sẽ trình lên Ủy ban MTTQVN  phản biện trước khi trình lên UBND TP.HCM và HDND thành phố thông qua.

Hiện thành phố có 35 tuyến đường được phép đậu xe dưới lòng đường. Tùy tình hình trật tự an toàn giao thông, UBND thành phố sẽ điều chỉnh các tuyến đường, hè phố được phép đậu xe. Trường hợp phát sinh các tuyến đường được phép đậu xe không thuộc các địa phương trên thì mức phí đậu xe được áp dụng như đối với quận 10, 11.

Nếu đề án được thông qua, dự kiến mỗi tháng thành phố sẽ thu về 31 tỷ đồng từ phí dừng, đỗ ô tô trên 35 tuyến đường này. Việc sử dụng nguồn thu này cũng như tỷ lệ chia lại các đơn vị sẽ do Sở GTVT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tính toán.

Minh Long

Xem thêm: