UBND TP. HCM vừa ra quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn Thành phố.

do thai bun
Biển Cần Giờ, TP.HCM (Ảnh: Flickr/Quang Tran/2014)

Theo Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn Thành phố, mức thu tiền sử dụng khu vực biển được áp dụng tùy theo mục đích sử dụng như sau:

Sử dụng để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu là 3 triệu đồng/ha/năm;

Sử dụng để xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện là 4 triệu đồng/ha/năm;

Sử dụng để xây dựng các công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo, công trình xây dựng dân dụng trên biển, các hoạt động lấn biển là 5 triệu đồng/ha/năm;

Sử dụng để làm vùng nước cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí và các cảng, bến khác (vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, vùng để xây dựng luồng cảng biển và các công trình phụ trợ khác), vùng nước phục vụ hoạt động cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu biển, xây dựng cảng cá, bến cá, vùng nước phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, đón trả khách, khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch, thăm dò, khai thác khoáng sản, khai thác nước biển làm mát cho các nhà máy, trục vớt hiện vật, khảo cổ là 6 triệu đồng/ha/năm;

Sử dụng để đổ thải bùn nạo vét là 7,5 triệu đồng/ha/năm;

Các hoạt động sử dụng khu vực biển khác là 3 triệu đồng/ha/năm.

Đối với những trường hợp đặc biệt, tùy theo điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể, đặc điểm, tính chất của hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, UBND TP sẽ quyết định mức thu tiền sử dụng khu vực biển theo thẩm quyền giao khu vực biển đối với một số hoạt động cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định tại Quyết định này sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

Tiền sử dụng khu vực biển được tính từ thời điểm quyết định giao khu vực biển của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, trả hàng năm hoặc trả một lần cho cả thời hạn được giao.

Riêng tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để đổ thải bùn nạo vét phải nộp toàn bộ số tiền sử dụng khu vực biển một lần tương ứng với thời hạn sử dụng khu vực biển là 30 năm và được ghi tại quyết định giao khu vực biển của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2017. Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển trước ngày 1/8/2017 (nếu có), sẽ giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan xác định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể trình UBND TP xem xét, quyết định.

Vĩnh Long

Xem thêm: