UBND TP HCM vừa chính thức ban hành quyết định về chính sách thu hút phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt với các lĩnh vực mà thành phố có nhu cầu trong giai đoạn 2019 – 2022.

TP.HCM
TP.HCM đóng góp tới 24% tổng thu ngân sách cả nước. (Ảnh: Shutterstock)

Tiêu chí về “người có tài năng đặc biệt”

Người có tài năng đặc biệt phải là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Người có tài năng đặc biệt là người có đủ năng lực, sức khỏe và tinh thần phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp, có đạo đức và khát vọng cống hiến, có tri thức và năng lực đặc biệt xuất sắc trong một hoặc một số ngành, lĩnh vực, có khả năng lao động sáng tạo rất cao, đạt nhiều thành tích, hoàn thành nhiệm vụ với mức độ vượt trội mà rất ít người có thể làm được.

Còn các chuyên gia, nhà khoa học nếu có quốc tịch nước ngoài thì phải không thuộc diện cấm hay hạn chế nhập cảnh.

Những người này phải là người có trình độ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật Việt Nam; có kinh nghiệm thực tiễn và thành tích nghiên cứu khoa học, có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín thế giới; có công trình nghiên cứu xuất sắc được ứng dụng, v.v.

Tùy theo vị trí cụ thể và yêu cầu của từng lĩnh vực, UBND TP HCM sẽ thành lập các hội đồng thu hút, tuyển chọn.

Mức đãi ngộ hấp dẫn

Ban đầu, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt sẽ được hưởng mức trợ cấp (áp dụng 1 lần và cho lần ký hợp đồng đầu tiên) là 100 triệu đồng.

Về lương, người có tài năng đặc biệt được hưởng mức hỗ trợ sinh hoạt phí theo năng lực, thành tích cá nhân đã đạt được là 30-50 triệu đồng/ người/ tháng.

Còn các chuyên gia, nhà khoa học sẽ được chi trả mức lương hằng tháng với số tiền bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số bảng lương chuyên gia cao cấp. Giáo sư, phó giáo sư hưởng bậc 2 (hệ số 9,40), các trường hợp còn lại được hưởng bậc 1 (hệ số 8,80).

Trong trường hợp chuyên gia, nhà khoa học có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến thì sẽ được tiếp tục ký hợp đồng cho giai đoạn tiếp theo và sẽ được hưởng mức lương cao hơn 1 bậc so với hợp đồng đầu tiên.

Ngoài ra, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt còn được bố trí nhà công vụ; hoặc được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thuê nhà ở (không quá 7 triệu đồng/ người/ tháng).

Ngoài những ưu đãi về lương, nhà ở, nếu các công trình, đề án, giải pháp, sáng kiến v.v. cấp thành phố của những cá nhân nói trên được phê duyệt thì họ còn được hưởng phụ cấp khuyến khích bằng 1% tổng ngân sách TP chi trả cho công trình đó.

Tổng mức khuyến khích tối đa là 1 tỉ đồng/ người/ công trình và không thấp hơn 50 triệu đồng/ người/ công trình.

Nếu có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt cùng tham gia một công trình thì tổng số tiền phụ cấp cho cả nhóm tối đa 1,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, căn cứ vào mức độ đóng góp, tầm cỡ thành tích, giải thưởng đạt được trong thời gian công tác theo hợp đồng thu hút đã ký kết với TP HCM, người có tài năng đặc biệt sẽ được hưởng mức khuyến khích tương xứng với công trạng cá nhân tối đa 1 tỉ đồng/ người.

Xuân Lan 

Xem thêm: