Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND thành phố báo cáo về việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại tổ chức cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung lộ trình tinh giản biên chế của thành phố.

tinh gian bien che 2
Trụ sở HĐND, UBND TP.HCM. (Ảnh: J. Nguyễn)

Theo nội dung tờ trình của Sở Nội vụ gửi UBND TP.HCM, từ nay đến năm 2021, thành phố sẽ giảm từ 1,5 – 2% biên chế công chức và số lượng người làm việc được giao. Trong đó, biên chế công chức năm 2018 dự kiến là 11.210 người, đến năm 2019 giảm còn 10.950 người; từ 2019-2021, mỗi năm giảm 260 người, đến năm 2021 biên chế công chức dự kiến còn 10.430 người.

Đối với khối sự nghiệp, thành phố sẽ đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp nhằm giảm số lượng người làm việc cho phù hợp với thực tế nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về giáo dục, y tế cho người dân thành phố. Theo kế hoạch, UBND sẽ trình HĐND thành phố giảm 1,5% số lượng người làm việc.

Theo đó, năm 2018, số lượng người dự kiến làm việc là 119.976 người, đến năm 2021 giảm còn 114.576 người, bình quân mỗi năm thành phố sẽ giảm 1.800 người.

Cũng theo tờ trình, thành phố sẽ thực hiện đánh giá, phân loại viên chức hàng năm để đưa ra khỏi đội ngũ những người hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ tiêu về số lãnh đạo cấp phó. Việc sắp xếp lại số cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung. Trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất, đơn vị phải có giải pháp sắp xếp lại cấp phó phù hợp.

Sở Nội vụ cũng yêu cầu tinh giản biên chế đối với các chức danh: kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh: lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đó, ngày 7/12/2017, kỳ họp thứ 6 của HĐND TP.HCM khóa 9 đã thống nhất thông qua tờ trình của UBND thành phố về chế độ hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc.

Theo tính toán của UBND thành phố, tổng kinh phí hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc nhằm thúc đẩy lộ trình giảm 10% biên chế (1.062 người – từ nay đến năm 2021) là hơn 380 tỷ đồng. Nguồn kinh phí trợ cấp nghỉ hưu cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp do ngân sách thành phố chi trả theo hai nhóm:

Nhóm một là cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, chính quyền mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố, quận – huyện đủ điều kiện thôi việc ngay; trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì tùy thuộc nhóm tuổi mà ngân sách thành phố sẽ trợ cấp thêm, căn cứ vào số năm nghỉ hưu trước tuổi, số năm công tác có đóng BHXH.

Nhóm hai là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi (nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc không thuộc diện tinh giản biên chế), căn cứ vào độ tuổi và thời gian tham gia công tác có đóng BHXH, ngân sách thành phố sẽ trợ cấp thêm.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị tự chủ tài chính, kinh phí hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc sẽ do đơn vị chi trả.

Kiến Huy

Xem thêm: