UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT làm rõ giới hạn công suất của sân bay Tân Sơn Nhất, xác định chính xác thời gian mãn tải và những rủi ro thiệt hại về kinh tế trong trường hợp các sân bay Long Thành, Cần Thơ không đáp ứng theo tiến độ yêu cầu.

san golf tan son nhat
Sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Thuy Trinh/Flickr/2017)

Trong văn bản tham gia ý kiến về phương án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất gửi Bộ GTVT, UBND TP.HCM đề nghị Bộ GTVT yêu cầu Công ty tư vấn Pháp ADPi làm rõ dự báo nhu cầu vận chuyển khách cho sân bay Tân Sơn Nhất ít nhất cho giai đoạn 2017 – 2035.

UBND TP.HCM cho biết theo mức tăng sản lượng vận chuyển hành khách 16%/năm giai đoạn 2015 – 2020 và 8%/năm giai đoạn 2020 – 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhu cầu vận chuyển hành khách của sân bay Tân Sơn Nhất đến năm 2025 là 83 triệu hành khách/năm và đến năm 2030 đạt 121 triệu khách/năm.

Theo dự báo của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), nhu cầu vận chuyển hành khách dự kiến của sân bay Tân Sơn Nhất đến năm 2025 đạt khoảng 78 triệu khách/năm (mức tăng khoảng 12,6%). Theo báo cáo của Nhóm nghiên cứu TP.HCM, nhu cầu vận chuyển hành khách dự kiến của sân bay đến năm 2025 đạt khoảng 78 triệu hành khách/năm và đến năm 2030 đạt khoảng 110 triệu khách/năm.

Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu của Công ty Tư vấn ADPi (Pháp), công suất dự kiến của sân bay Tân Sơn Nhất đến năm 2025 chỉ là 50 triệu hành khách/năm và giữ nguyên cho các năm sau đó. Mức dự báo này thấp hơn nhiều so với các dự báo khác.

Do đó, UBND thành phố đề nghị Bộ GTVT yêu cầu công ty tư vấn ADPi làm rõ dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách hàng không của khu vực phía Nam, đồng bộ giữa nhu cầu của sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Trong trường hợp giới hạn công suất của sân bay là 50 triệu khách/năm, UBND TP.HCM đề nghị Bộ GTVT xác định chính xác thời gian mãn tải của sân bay, từ đó đề xuất các phương án khai thác sân bay quốc tế trong khu vực như sân bay Long Thành, sân bay Cần Thơ; đồng thời đề nghị phân tích chi tiết các rủi ro trong trường hợp sân bay Long Thành, Cần Thơ không đáp ứng theo tiến độ yêu cầu về thời gian mãn tải của sân bay Tân Sơn Nhất.

Cũng trong văn bản gửi đến Bộ GTVT, UBND TP.HCM cho rằng tư vấn ADPi chưa so sánh lợi ích kinh tế của các phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Do đó, Bộ GTVT cần xác định chi phí của từng phương án mở rộng, gồm chi phí mở rộng trong cảng, chi phí đầu nối hạ tầng kỹ thuật ngoài cảng như: giao thông, thoát nước, cấp nước…

Đăng Nguyên

Xem thêm: