Thanh tra Chính phủ được kiến nghị sớm đề xuất sửa đổi Luật Thanh tra và các quy định liên quan xử lý cán bộ vi phạm.

(Ảnh minh họa: shutterstock.com)

UBND TP.HCM vừa có báo cáo Chính phủ về thi hành kết luận thanh tra và thực hiện các kết luận thanh tra trong giai đoạn 2016-2017.

Theo đó, báo cáo chỉ ra hàng loạt khó khăn trong hoạt động thanh tra thời gian qua, khiến việc xử lý các vi phạm chưa hiệu quả.

Cụ thể, một số bộ phận cán bộ, công chức làm công tác thanh tra chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, trình độ, năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra… Một số thành viên đoàn thanh tra còn hạn chế về nghiệp vụ thanh tra nên khi lập biên bản, viết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thiếu chặt chẽ, logic.

Chất lượng một số kết luận thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu như chưa làm rõ nguyên nhân, chưa đánh giá chính xác tính chất, mức độ hành vi vi phạm; chưa phân tích, đối chiếu, cập nhật kịp thời chế độ, pháp luật có liên quan đến nội dung thanh tra nên nội dung kết luận còn chung chung, chưa làm rõ được bản chất của vấn đề.

Một số trường hợp đối tượng bị thanh tra gây thất thoát, lãng phí phải thu hồi tiền, tài sản nhưng bị thua lỗ không có khả năng thanh toán, nộp ngân sách nhà nước. Việc tổ chức thực hiện các đề xuất xử lý liên quan đến cán bộ, công chức nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, chuyển nơi cư trú… cũng gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, khi cơ quan thanh tra chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra thì công an thường đặt vấn đề “vi phạm thuộc điều khoản nào của Luật Hình sự” trong khi đơn vị thanh tra không đủ điều kiện làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Hoặc có nhiều trường hợp bị cơ quan điều tra trả về do không đủ cơ sở khởi tố hình sự, đề nghị xử lý hành chính, nhưng lúc đó hành vi vi phạm đã quá 24 tháng – hết thời hiệu áp dụng hình thức này,…

Từ đó, UBND thành phố kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm đề xuất sửa đổi Luật Thanh tra và các quy định liên quan xử lý sau thanh tra, như: tăng thời hạn xây dựng báo cáo kết quả thanh tra từ 15 lên 20 ngày, kết luận thanh tra từ 15 lên 30 ngày; bổ sung quy định về công khai kết luận, thủ tục niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở cơ quan, đơn vị bị thanh tra; đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra…

Phạm Toàn

Xem thêm: