TP.HCM: Người dân không ra ngoài từ 18h đến 6h sáng hôm sau, bắt đầu từ mai (26/7)

Kể từ ngày 26/7, người dân TP.HCM không ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.