Bốn Ban quản lý (BQL) gồm: BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định nhân sự BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố. (Ảnh: hochiminhcity.gov.vn)

Sáng ngày 1/2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định nhân sự 4 Ban Quản lý (BQL).

Theo đó, BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố trực thuộc UBND thành phố thành BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố trực thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Tại Ban này, Chủ tịch UBND thành phố quyết định bổ nhiệm:

  1. Ông Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc làm Trưởng ban.
  2. Ông Nguyễn Văn Quốc – nguyên Phó Trưởng ban BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố trực thuộc UBND thành phố giữ chức Phó Trưởng ban.
  3. Ông Đoàn Nhật – nguyên Phó Trưởng ban BQL Xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố trực thuộc UBND thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND thành phố trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án về giao thông của các Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, Khu Quản lý đường thủy nội địa và sáp nhập BQL dự án nạo vét luồng Soài Rạp trực thuộc Sở GTVT vào BQL đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố.

Tại Ban này, Chủ tịch UBND thành phố quyết định bổ nhiệm:

  1. Ông Lương Minh Phúc – Trưởng ban BQL đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố giữ chức vụ Giám đốc BQL.
  2. Ông Lê Hữu Dũng – Phó Trưởng ban BQL đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL.
  3. Ông Nguyễn Vĩnh Ninh – Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT) giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL.

Thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc UBND thành phố trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố và hợp nhất với BQL đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố (trực thuộc Sở GTVT).

Tại Ban này, Chủ tịch UBND thành phố quyết định bổ nhiệm:

  1. Ông Trần Như Quốc Bảo – Giám đốc BQL dự án 1547 thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL.
  2. Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL; đồng thời, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động và thực hiện các giao dịch tài chính của BQL dự án.

Thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND thành phố trên cơ sở hợp nhất BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế, BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở GD&ĐT, BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở VH&TT, BQL đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở LĐ-TB&XH và sáp nhập vào BQL Đầu tư – Xây dựng công trình Nâng cấp đô thị, do UBND thành phố trực tiếp quản lý.

Tại Ban này, Chủ tịch UBND thành phố quyết định bổ nhiệm:

  1. Ông Dương Minh Thùy – nguyên Phó Giám đốc BQL đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL;
  2. Ông Nguyễn Văn Trường – nguyên Phó Giám đốc BQL đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL.

Hoàng Minh

Xem thêm: