TP.HCM tăng cường Chỉ thị 16: Người dân ở tại chỗ, cấp thực phẩm tận nhà; vùng khác đi mua đồ 2 lần/tuần

Trong 10 ngày tới, vùng nguy cơ cao người dân buộc ở trong nhà, thực phẩm được đưa tới; khu vực khác 2 lần/tuần mua thực phẩm thiết yếu…