Từ ngày 1/5, 51 tuyến xe buýt có trợ giá tại TP.HCM sẽ được điều chỉnh tăng 1.000 đồng/lượt/hành khách so với hiện nay; 49 tuyến còn lại giữ nguyên giá vé.

xe buyt
51 tuyến xe buýt có trợ giá tại TP.HCM sẽ được điều chỉnh tăng 1.000 đồng/lượt/hành khách từ ngày 1/5. (Ảnh: Shutterstock)

Sở GTVT TP.HCM vừa ban hành quyết định điều chỉnh giá vé xe buýt áp dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá.

Cụ thể, các tuyến xe buýt có cự ly từ 15 km trở xuống, giá vé giữ nguyên đồng hạng là 5.000 đồng/lượt hành khách.

Các tuyến xe buýt có cự ly trên 15 km đến dưới 25 km, giá vé đồng hạng là 6.000 đồng/lượt hành khách; các tuyến xe buýt có cự ly từ 25 km trở lên, giá vé đồng hạng là 7.000 đồng/lượt hành khách.

Đối với học sinh, sinh viên, giá vé đồng hạng là 3.000 đồng/lượt hành khách, kèm theo điều kiện lên xe phải xuất trình thẻ học sinh, thẻ sinh viên hoặc giấy tờ liên quan khác để chứng minh. Trường hợp không xuất trình thẻ học sinh, thẻ sinh viên hoặc giấy tờ liên quan khác để chứng minh, học sinh, sinh viên vẫn mua vé như hành khách thường.

Đối với vé bán trước (hay vé tập năm), tương ứng với giá vé lượt 5.000 đồng/lượt hành khách, giá vé tập năm là 112.500 đồng/1 tập 30 vé; tương ương với giá vé lượt 6.000 đồng/lượt hành khách, giá vé tập năm là 135.000 đồng/1 tập 30 vé; tương ứng với giá vé lượt 7.000 đồng/lượt hành khách, giá vé tập năm là 157.500 đồng/1 tập 30 vé.

Đối với giá vé xe buýt có trợ giá tuyến xe buýt số 13, 94, 96, không điều chỉnh giá vé lượt, chỉ điều chỉnh giá vé tập cho học sinh, sinh viên. Cụ thể, giá vé lượt đồng hạng là 10.000 đồng/lượt hành khách; giá vé tập cho đối tượng học sinh, sinh viên là 135.000 đồng/1 tập 30 vé.

Như vậy, sau quyết định điều chỉnh giá vé, sẽ có 51 tuyến có giá vé tăng 1.000 đồng/lượt/hành khách so với hiện nay và 49 tuyến còn lại giữ nguyên giá vé.

Dự kiến sau khi điều chỉnh tăng giá vé, doanh thu xe buýt sẽ tăng thêm 92,5 tỷ đồng, để các đơn vị đầu tư phương tiện mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ xe buýt, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển mạng lưới luồng tuyến xe buýt.

Trước đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM công bố tổng kinh phí trợ giá xe buýt đã giải ngân từ ngày 1/1/2018 đến ngày 20/3/2019 là hơn 94,4 tỷ đồng.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: