TP.HCM: Từ ngày 16/9, shipper sẽ được chạy liên quận

Bắt đầu từ ngày 16/9, TP.HCM sẽ cho shipper chạy liên quận; hỗ trợ phí xét nghiệm COVID-19 tới hết tháng 9.