TP. Vinh dự kiến sáp nhập với thị xã Cửa Lò và 9 xã của huyện Nghi Lộc, nâng tổng diện tích lên hơn 205 km2, gấp đôi so với hiện nay.

Một góc của thị xã biển Cửa Lò. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Giới chức Nghệ An vừa đề xuất phương án mở rộng không gian TP. Vinh.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch tỉnh Nghệ An, cho biết việc xây dựng đề án mở rộng không gian TP. Vinh nhằm thực hiện Quyết định số 52/2015 của Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP. Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, toàn bộ thị xã Cửa Lò rộng hơn 29 km2, dân số hơn 57.000, gồm 7 đơn vị hành chính trực thuộc sẽ sáp nhập về TP. Vinh.

Toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 9 xã gồm Khánh Hợp, Nghi Thịnh, Nghi Trường, Nghi Thạch, Nghi Xuân, Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Thái và Nghi Vạn của huyện Nghi Lộc, với khoảng 71 km2, dân số 76.000 cũng sáp nhập về TP. Vinh.

Sau sáp nhập, TP. Vinh có tổng diện tích hơn 205 km2 với hơn 482.000 dân.

Thành phố sẽ thành lập thêm một số phường xã để đạt tiêu chí đô thị (tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 65% trở lên). Khi đó, Nghệ An cũng sẽ điều chỉnh còn 20 huyện, thành phố, thị xã.

Việc mở rộng địa giới hành chính được dự báo có một số bất cập về công tác quản lý hành chính, cần có kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động dôi dư. Một bộ phận người dân nông thôn sẽ thành dân thành thị, nhưng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đồng bộ sẽ ảnh hưởng tới công ăn việc làm, quá trình đô thị hóa…

Hiện TP. Vinh rộng 105 km2, dân số hơn 348.000 người, với 16 phường và 9 xã.

Minh Long