Trưa 17/6 thêm 220 ca COVID-19; Việt Nam đã có hơn 12.000 bệnh nhân

Bản tin dịch COVID-19 trưa 17/6 của Bộ Y tế cho biết có 220 ca mắc COVID-19 tại 9 địa phương.