Trung Quốc: Tàu Việt Nam đâm vào tàu Trung Quốc rồi chìm

Trung Quốc cho rằng tàu Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, đâm vào tàu Trung Quốc rồi chìm.