Trung tâm văn hoá hàng chục tỷ vừa xây đã bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng

Công trình Trung tâm Văn hóa thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) mới được xây với chi phí 25 tỷ đồng, trên diện tích gần 9.000 m2, nhưng chưa sử dụng được phải bỏ hoang.