UBKTTW tại kỳ họp thứ 10 (từ 22- 24/12) đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Sùng Minh Sính, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang.

UBKTTW tại kỳ họp thứ 10 (từ 22- 24/12) đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Sùng Minh Sính, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang. (Ảnh: noichinh.hagiang.gov.vn)

Theo UBKTTW, ông Sùng Minh Sính đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài chính; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ cấp dưới vi phạm, bị xử lý kỷ luật.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 14, UBKT Tỉnh ủy Hà Giang đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020, do “Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của Chi bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm, để nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước trong quản lý tài chính của cơ quan. Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn tố cáo của đảng viên trong chi bộ không đúng quy định, không nghiêm túc, không triệt để, dẫn đến phát sinh đơn tố cáo vượt cấp, kéo dài, gây mất đoàn kết nội bộ”.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Chiến. Với cương vị là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy đã buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ quan vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị xử lý kỷ luật.

Ông Chiến trực tiếp tham mưu ban hành chủ trương thanh quyết toán kinh phí của cơ quan trái quy định của pháp luật, ký khống nhiều chứng từ kế toán để thanh toán tiền từ ngân sách nhà nước sai quy định, gây thất thoát với số tiền lớn.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân, đảng viên, chuyên viên, kế toán Ban Nội chính Tỉnh ủy, do “Thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán; trực tiếp tham mưu lập khống, ký khống nhiều chứng từ kế toán để thanh toán tiền từ ngân sách Nhà nước sai quy định, gây thất thoát với số tiền lớn”.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải, khiển trách ông Triệu Tài Vinh