Trưởng Ban Nội chính tỉnh Hà Giang bị đề nghị kỷ luật

UBKTTW tại kỳ họp thứ 10 (từ 22- 24/12) đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Sùng Minh Sính, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang.