Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu truy thu về ngân sách Nhà nước gần 800 tỷ đồng tiền sai phạm đất đai tại huyện Phú Quốc.

Kiên Giang, Thanh tra Chính phủ
Truy thu gần 800 tỷ đồng tiền sai phạm đất đai tại Phú Quốc. (Ảnh: phuquoc.kiengiang.gov.vn)

Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận Thanh tra số 636 liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường tại tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2011-2017).

Theo kết luận, giai đoạn từ ngày 1/1/2016 – 31/12/2017, Chủ tịch tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt không đúng thẩm quyền đơn giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 16 dự án đầu tư là vi phạm Luật Đất đai 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

Sở Tài chính xác định sai giá đất đối với công ty cổ phần sài gòn Sovico Phú Quốc, chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái đảo Phú Quốc, phải truy thu về cho ngân sách là hơn 17,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho công ty TNHH Ngôi Sao – chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Ngôi Sao – Lucky Star Resort chưa đúng quy định, phải thu hồi về cho ngân sách nhà nước hơn 62 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện Cục Thuế tỉnh Kiên Giang:

  • Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư của một số dự án tại huyện Phú Quốc thuộc diện được giao đất trước ngày 1/7/2014 (theo Luật Đất đai năm 2003) nhưng có thời điểm bàn giao đất thực tế sau ngày 1/7/2014 (thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực) là chưa phù hợp, gây thiệt hại ngân sách nhà nước, phải thu hồi về ngân sách nhà nước 256 tỷ đồng.
  • Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản với 10 dự án đầu tư khi chưa đủ điều kiện miễn giảm, phải thu hồi về ngân sách hơn 53 tỷ đồng.
  • Miễn tiền thuê đất theo chính sách ưu đãi đầu tư của pháp luật về đầu tư đối với 6 tổ chức Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư chưa phù hợp, phải thu hồi hơn 93 tỷ đồng.
  • Không phạt chậm nộp đối với một số tổ chức có hành vi chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Luật Quản lý thuế, tính tiền thuế đất chưa chính xác, chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định,… phải thu hồi hơn 255 tỷ đồng,…

Ngoài ra, UBND tỉnh Kiên Giang còn cho phép gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc chưa phù hợp với quy định, gây thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền 18,7 tỷ đồng; chỉ đạo không phạt chậm nộp đối với Công ty cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc trái thẩm quyền, chưa phù hợp với quy định, gây thiệt hại ngân sách nhà nước, phải thu hồi 46 tỷ đồng.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Kiên Giang đôn đốc chủ đầu tư các dự án, các tổ chức có sai phạm về tài chính đất đai nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch, các phó chủ tịch tỉnh có liên quan kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra những thiếu sót, vi phạm đã nêu tại kết luận.

Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, xử lý hành vi sử dụng đất trái mục đích đối với đất nông nghiệp tại huyện,….

Kết luận thanh tra tại Kiên Giang. (Ảnh chụp màn hình)

Cũng theo kết luận, thời kỳ năm 2011-2014, toàn bộ 145/145 đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Kiên Giang không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, vi phạm Luật đất đai 2003.

Kết luận thanh tra cho rằng việc chưa kiểm tra, giám sát thường xuyên dẫn đến nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ trong thời gian dài; có trường hợp đã được gia hạn tiến độ nhiều lần nhưng chậm được xử lý theo quy định, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, đặc biệt là các dự án đầu tư tại huyện Phú Quốc.

Thanh tra Chính phủ cho biết từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2017, Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang cho phép tách hơn 17.000 thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ (dưới 500m2) tại huyện Phú Quốc, dẫn tới tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại huyện diễn ra hết sức phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai.

Từ năm 2016 đến tháng 6/2018, UBND huyện Phú Quốc và UBND các xã, thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai, về trật tự xây dựng đô thị. Điều này khiến nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích phân lô, tách thửa đất nông nghiệp với diện tích nhỏ để chuyển nhượng.

Phạm Toàn

Leave a Reply