Trong quá trình thanh tra tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã không thực hiện đầy đủ phạm vi thanh tra theo quyết định thanh tra và kế hoạch thanh tra, một số dự án lớn chưa được thanh tra.

TTCP bỏ lọt nhiều dự án lớn khi thanh tra ĐH Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Kim Long)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 524 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tại cuộc họp xem xét kết luận thanh tra trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015.

Theo thông báo số 524, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình kết luận dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc là một dự án lớn, vốn ngân sách không đủ nên đầu tư dàn trải, kéo dài dẫn đến lãng phí và tăng vốn đầu tư.

Theo đó, yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp các bộ ngành nghiên cứu, đánh giá lại tính khả thi quy hoạch Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, nghiên cứu giảm diện tích bồi thường, giải tỏa (còn 15%) để tập trung vốn cho đầu tư xây dựng công trình ưu tiên, trọng điểm. Thực hiện các giải pháp kêu gọi đầu tư từ các nguồn vốn của xã hội, tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo.

Phó thủ tướng cũng cho rằng TTCP chưa thanh tra đầy đủ phạm vi thanh tra theo quyết định thanh tra và kế hoạch thanh tra, nhất là một số dự án lớn chưa được thanh tra.

TTCP phải rút kinh nghiệm về việc này và tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện sau thanh tra“- thông báo nêu rõ.

Do đó, Phó thủ tướng yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kiểm tra, rà soát đầy đủ các vấn đề chưa được thanh tra. Kết quả gửi đến TTCP để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/4/2018.

Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi năm 2003. Đây là khu đô thị đại học liên hoàn thống nhất gồm 9 trường đại học thành viên, 8 viện, 13 trung tâm nghiên cứu, 4 trường THPT chuyên với quy mô hơn 41.000 sinh viên, học sinh. Tuy nhiên, qua hơn 10 năm, dự án mới được đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng, chủ yếu cho giải phóng mặt bằng, làm đường và chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành.

Được biết, thời điểm thanh tra tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội do ông Nguyễn Minh Mẫn – Quyền vụ trưởng Vụ III (TTCP) làm trưởng đoàn.

Kết luận thanh tra do ông Đặng Công Huẩn – Phó tổng TTCP  ký ban hành. Tuy nhiên, đợt thanh tra này bị đánh giá là chưa làm hết trách nhiệm, bỏ lọt một số dự án lớn.

Theo kết luận thanh tra, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện việc phân bổ, giao dự toán hằng năm cho các đơn vị cấp dưới còn chậm so với quy định; chưa xây dựng mức thu lệ phí dự tuyển vào THPT chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội mà để các trường tự xây dựng theo các đợt tuyển sinh.

Bên cạnh đó, giao chủ đầu tư không có chức năng chuyên môn và không có đủ cán bộ có năng lực trực tiếp quản lý dự án là không đúng quy định.

Một số trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thu ngoài quy định các khoản thu có tính chất phí, lệ phí như: Đai học Ngoại ngữ hơn 500 triệu đồng; Đại học Kinh tế gần 300 triệu đồng; Đại học Khoa học xã hội và nhân văn gần 350 triệu đồng…

Ngoài ra, công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình chưa sát với thực tế. Riêng với công trình trường THPT chuyên ngoại ngữ, các sai sót trong lập, thẩm định và phê duyệt làm tăng giá trị hơn 200 triệu đồng.

TTCP yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị chủ đầu tư các dự án xử lý số tiền phát hiện qua thanh tra hơn 2,4 tỷ đồng. Đồng thời, Đại học Quốc gia Hà Nội phải thu hồi từ các đơn vị nhà thầu xây lắp nộp về tài khoản của dự án gần 600 triệu đồng.

Đại học Quốc gia Hà Nội phải kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm” – kết luận thanh tra nêu.

Phạm Toàn

Xem thêm: