Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo tại Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT
Nhiều bất cập được TTCP chỉ ra tại Bộ GD&ĐT. (Ảnh: laodong.vn)

Theo kết luận của TTCP, Bộ GD&ĐT còn nhiều khuyết điểm như:

Công tác xây dựng rà soát, điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật trong giáo dục, đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới giáo dục; Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý còn nhiều bất cập, cơ cấu không hợp lý, trình độ không đồng đều; Chưa hoàn thành việc quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học, trong đó có mạng lưới các trường sư phạm.

Ngoài ra, việc tham mưu cho Chính phủ và ban hành bổ sung chính sách về lương, chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp khác theo tính chất, kết quả và chất lượng công việc, phù hợp với các vùng miền, chế độ ưu đãi với các giáo viên, nhà giáo làm công tác quản lý giáo dục còn chậm.

Công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, chưa bám sát thực tế phát triển kinh tế – xã hội, sự phát triển dân số tự nhiên dẫn đến mạng lưới cơ sở giáo dục tuy có tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, vẫn còn thiếu, chưa đủ tiêu chuẩn.

TTCP cũng chỉ ra biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương còn xảy ra việc giao chỉ tiêu biên chế chưa đúng với quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, không đúng và đủ theo quy định về định mức số lượng người làm việc đối với từng cấp học.

Bộ GD&ĐT chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục, yêu cầu các địa phương thực hiện đúng và đủ quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ chưa ban hành văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức ngành giáo dục.

Việc không tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục trong suốt thời gian dài gây tâm lý không yên tâm công tác trong bộ phận không nhỏ viên chức ngành giáo dục. Việc kiến nghị, đề xuất về chế độ chính sách chưa được Bộ GD&ĐT quan tâm đúng mức và kịp thời.

Theo đó, trách nhiệm để xảy ra những sai sót trên thuộc về lãnh đạo Bộ GD&ĐT và các cơ quan đơn vị trực thuộc có liên quan.

TTCP kiến nghị Thủ tướng yêu cầu các nhân, tổ chức trực thuộc Bộ GD&ĐT kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra những sai sót nêu trên.

Trước đó, TTCP đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại trường ĐHQG TP.HCM như: từ năm 2013 đến 2015, thu vượt mức học phí hơn 81 tỷ đồng, bổ nhiệm sai quy định gần 50 người, chi vượt giờ gần 16 tỷ đồng, bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo (2 Phó hiệu trưởng, 2 Phó giám đốc và 1 Phó trưởng khoa) quá tuổi, không đúng quy định của Chính phủ,…

Ngoài ra, trường ĐHQG Hà Nội cũng được TTCP chỉ ra nhiều bất cập: thực hiện việc phân bổ, giao dự toán hằng năm cho các đơn vị cấp dưới còn chậm so với quy định; chưa xây dựng mức thu lệ phí dự tuyển vào THPT chuyên của trường mà để các trường tự xây dựng theo các đợt tuyển sinh; một số trường trực thuộc ĐHQG Hà Nội thu ngoài quy định các khoản thu có tính chất phí, lệ phí như: Đai học Ngoại ngữ hơn 500 triệu đồng; Đại học Kinh tế gần 300 triệu đồng; Đại học Khoa học xã hội và nhân văn gần 350 triệu đồng,…

Phạm Toàn

Xem thêm: