Sau khi thanh tra về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng của TP. Hải Phòng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đề nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo thành phố vì hàng loạt sai phạm.

Việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng của TP. Hải Phòng có nhiều sai phạm. (Ảnh: baohaiphong)

TTCP vừa ban hành văn bản số 2148 thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng của TP. Hải Phòng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay giai đoạn 2010 -2017.

Theo kết luận, TTCP chỉ ra hàng loạt sai phạm, cụ thể:

Giai đoạn từ 2010 -2015 việc phân bổ vốn đầu tư chưa tập trung, còn dàn trải, dẫn đến nhiều dự án không bố trí được kế hoạch vốn, kéo dài thời gian thực hiện dự án, hiệu quả đầu tư thấp lãng phí vốn đầu tư. Trong đó:

  • Dự án Đê biển Bạch Đằng (giai đoạn 2) phải dừng thực hiện. Dự án Đê tả Lạch Tray phê duyệt năm 2010 đến nay bố trí được 53% kế hoạch vốn. Dự án cải tạo nâng cấp đường 356 phê duyệt năm 2010 đến nay mới bố trí được 22,1% kế hoạch vốn, không hoàn thành dự án theo kế hoạch. Việc xác định cơ cấu nguồn vốn không có cơ sở thực hiện như vốn Trung ương, vốn của địa phương và nguồn vốn khác dẫn đến thực hiện dự án không khả thi, mất cân đối, kéo dài.
  • Dự án đường bao phía Đông Nam quận Hải An phê duyệt năm 2009 với tổng mức đầu tư điều chỉnh năm 2012 là 2.066 tỷ đồng, vốn bố trí đạt 24,5% theo kế hoạch; trong đó vốn Trung ương bố trí được 360/1.300 tỷ đồng, nguồn vốn khác không bố trí được.
  • Dự án đê biển Nam Đình Vũ phê duyệt năm 2010, tổng mức đầu tư gần 3.249 tỷ đồng nhưng đến nay vốn bố trí cho dự án đạt 3,5% (vốn Trung ương 113,157 tỷ/848 tỷ, vốn địa phương 2.400 tỷ không bố trí được) dự án dừng thực hiện.
  • Dự án Trường THPT chuyên Trần Phú (giai đoạn 1) phê duyệt năm 2009 với tổng mức đầu tư 177.422 triệu đồng, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ không thực hiện được, năm 2016 đã phải điều chỉnh về ngân sách địa phương.
  • Dự án tuyến đường trục chính 100m Lạch Tray- Hồ Đông phê duyệt năm 2007, tổng mức đầu tư trên 4.384.565 triệu đồng, đến nay vốn bố trí được 2,8%, trong đó vốn địa phương gần 114.920,557 triệu đồng và vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ 10.000 triệu đồng, để tiếp tục thực hiện dự án trên gặp khó khăn, kéo dài thời gian thực hiện hiệu quả đầu tư không đạt mục tiêu, lãng phí chi phí đầu tư, là vi phạm khoản 3, 4, 5 Điều 4 Luật xây dựng 2005; Khoản 1, 2 Nghị định 12/2009; Điều 3 Nghị định 99/2007 của Chính phủ.

TTCP kết luận trách nhiệm thuộc UBND TP. Hải Phòng, Sở KH&ĐT, Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng và các Chủ đầu tư: Sở NN&PTNT; UBND quận Hải An; Trường THPT chuyên Trần Phú; Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư và phát triển đô thị 1.

TTCP cũng kết luận, công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư còn hạn chế, chưa nghiên cứu tổng thể, đồng bộ và thiếu chính xác.

Một số dự án phải điều chỉnh nhiều lần trong quá trình thực hiện. Việc phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư cơ bản tăng chi phí đầu tư từ 40% đến 100% như:

Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT chuyên Trần Phú (giai đoạn 1); Dự án đầu tư xây dựng cầu Khuể – Hải Phòng; Dự án xây dựng công trình khu nhà ở sinh viên giai đoạn 1.

Có dự án tăng gấp 3 lần tổng mức đầu tư như Dự án Khu neo đậu tầu cá Cát Bà do thay đổi lớn quy mô, kết cấu, cắt giảm hạng mục này, tăng khối lượng giá trị đối với hạng mục khác với giá trị lớn vượt so với giá trị được phê duyệt ban đầu.

Dự án tuyến đường trục Khu đô thị-Khu công nghiệp Bến Rừng phê duyệt điều chỉnh dự án nhưng không điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Bên cạnh đó, việc chậm tiến độ kéo dài từ 3-8 năm tại các dự án trên, hiệu quả đầu tư thấp, lãng phí ngân sách Nhà nước là vi phạm Điều 3, Khoản 3 Điều 5, Khoản 1, 2 Điều 6, Khoản 1 Điều 7, Nghị định 99/2007/NĐ-CP; Điều 5, Điều 10, Khoản 3 Nghị định 16/2005/NĐ-CP.

Về thiết kế cơ sở, cơ quan thanh tra khẳng định công tác thẩm định cho thấy một số dự án thiết kế chưa đầy đủ, không tổng thể, chưa đảm bảo cơ sở để thẩm định.

Qua kiểm tra một số dự án được phê duyệt cho thấy chất lượng thiết kế, thẩm định và phê duyệt thiết kế còn hạn chế, quá trình thực hiện đã phải điều chỉnh bổ sung như: Dự án nút giao Lê Hồng Phong- Nguyễn Bỉnh Khiêm, được duyệt năm 2016 thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư thiếu hạng mục chính như khối lượng thép cọc khoan nhồi, phần điện chiếu sáng.

Dự án đầu tư xây dựng đường bao phía Đông Nam quận Hải An tại Gói thầu số 1 xây lắp cống hộp bảo vệ đường ống cấp nước thô và di chuyển đường ống cấp nước thô không có trong thiết kế cơ sở là vi phạm Điều 5, Nghị định 16/2005/NĐ-CP; Điều 8, Nghị định 12/2009/NĐ-CP và các Điều 52, 53 Luật Xây dựng năm 2005.

TTCP kết luận trách nhiệm thuộc về Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư và các đơn vị chủ đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư: Sở NN&PTNT, Sở GTVT, UBND quận Hải An, Trường THPT chuyên Trần Phú, Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng, Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Sở KH&ĐT, UBND TP. Hải Phòng, và Bộ NN&PTNT với việc phê duyệt dự án Khu neo đậu tàu cá Cát Bà.

Về trình tự công tác chuẩn bị đầu tư, TTCP chỉ ra việc phê duyệt dự án đầu tư chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường ở Dự án Đường trục chính Tây Nam Khu công nghiệp Đình Vũ; Dự án Đê biển Nam Đình Vũ; Dự án khu tái định cư đường Đông Khê 2 quận Ngô Quyền.

Chuyển đổi hình thức đầu tư xây dựng chuyển giao BT được Thủ tướng cho phép sang đầu tư bằng ngân sách nhà nước nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ như Dự án đầu tư xây dựng cầu Khuể, Hải Phòng là không thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Trách nhiệm thuộc UBND thành phố Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các công trình cầu Hải Phòng.

Cơ quan thanh tra còn phát hiện việc không tiếp thu ý kiến các bộ ngành để thực hiện phương án thi tuyển kiến trúc đối với công trình cấp đặc biệt, công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Bắc sông Cấm, là thực hiện không đúng quy định tại Nghị định số 59/2015 của Chính phủ.

Từ sai phạm trên, TTCP kiến nghị UBND TP. Hải Phòng có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đã nêu trong kết luận thanh tra. Rà soát các dự án đầu tư và tập trung nguồn lực vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm cấp thiết để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Tổng giá trị sai phạm mà cơ quan thanh tra đề nghị giảm trừ là trên 59 tỷ đồng.

Về xử lý hành chính, TTCP kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc đề xuất, chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến những bất cập, tồn tại trong thực hiện quy hoạch, công tác bố trí vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng Dự án đê biển Nam Đình Vũ và một số dự án chậm tiến độ khác.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng phụ trách đầu tư xây dựng qua các thời kỳ để xảy ra sai phạm, khuyết điểm đã nêu trong kết luận thanh tra giai đoạn 2010-2017. UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo các sở ngành liên quan và chủ đầu tư kiểm điểm về những sai phạm, khuyết điểm và có biện pháp khắc phục những tồn tại.

Phạm Toàn

Xem thêm: