Sau giai đoạn thí điểm tại quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi, từ ngày 1/10, người dân tại TP.HCM đến làm thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước phải có “thẻ xanh COVID-19” (tiêm đủ 2 mũi vắc-xin ngừa COVID-19), nếu tiêm chưa đủ 2 mũi phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (quận 1). (Ảnh minh họa: Saigoneer/Shutterstock)

Theo văn bản số 3086 do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ký ngày 20/9, phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước sẽ thay đổi theo lộ trình mở lại dần tương ứng với số nhân viên, lao động đã tiêm vắc-xin, đồng thời đặt điều kiện đối với người đến làm thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội tại TP.HCM sẽ hoạt động trở lại theo 4 giai đoạn sau:

Từ ngày 16/9 đến hết 30/9 (thí điểm): TP.HCM tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận, giải quyết trực tiếp thủ tục hành chính. Chỉ tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến mức độ 4 và các thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách phục vụ công tác phòng ngừa dịch.

Các cơ quan, đơn vị chỉ bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp và đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 làm việc trực tiếp tại trụ sở. UBND TP khuyến khích các cơ quan, đơn vị tiếp tục phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến”.

Các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi, Khu công nghệ cao TP căn cứ vào nhu cầu để bố trí lao động tiêm đủ 2 mũi vắc xin làm việc trực tiếp tại trụ sở, trừ lao động đang cư trú tại khu vực phong tỏa và “vùng đỏ”.

TP khuyến khích các địa phương này sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được nhận trực tiếp, các địa phương chủ động mở rộng lĩnh vực, số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận.

Người đến các trụ sở ở quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi, Khu công nghệ cao TP yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Trường hợp chưa tiêm đủ liều vắc-xin thì phải có xét nghiệm âm tính và được kiểm soát bằng QR code.

Từ ngày 1/10 đến 31/10: Chỉ tối đa một nửa số lao động đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin (hoặc được cấp “thẻ xanh COVID-19”) làm việc tại trụ sở. Tại các địa phương đã kiểm soát được dịch, lao động có “thẻ xanh COVID-19” được làm việc trực tiếp tại trụ sở.

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Các thủ tục đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến qua dịch vụ bưu chính.

Trường hợp đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp theo hướng dẫn của Văn phòng UBND TP và trả kết quả bằng hình thức trực tuyến. Tùy tình hình dịch, các đơn vị chủ động đề xuất mở rộng thủ tục được tiếp nhận trực tiếp.

Người đến trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải tiêm 2 mũi vắc-xin, nếu chưa tiêm đủ thì phải có xét nghiệm âm tính.

Từ ngày 1/11 đến hết 15/1/2022: Số nhân viên, lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở sẽ nâng lên tối đa 2/3 số người có “thẻ xanh COVID-19”.

TP khuyến khích ưu tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ngoài danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách, các đơn vị chủ động mở rộng lĩnh vực thủ tục được nhận trực tiếp.

Người đến trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải có “thẻ xanh COVID-19”, nếu chỉ có “thẻ vàng COVID-19” thì phải đi kèm kết quả xét nghiệm âm tính.

Sau ngày 15/1/2022: Toàn bộ lao động được làm việc trực tiếp tại trụ sở nếu có “thẻ xanh COVID-19” hoặc “thẻ vàng COVID-19” kèm kết quả xét nghiệm âm tính.

Giai đoạn này việc tiếp nhận, giải quyết và trả thủ tục hành chính kết quả trở lại hoạt động bình thường và đảm bảo yêu cầu phòng ngừa dịch.

Người đến trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải có “thẻ xanh COVID-19”, nếu chỉ có “thẻ vàng COVID-19” thì phải kèm kết quả xét nghiệm âm tính.

Minh Sơn

Xem thêm:

TP.HCM: Công nhân công trình xây dựng muốn làm phải có ‘thẻ xanh COVID-19’