Từ 1/10, tại TP.HCM, người đi làm thủ tục hành chính phải có ‘thẻ xanh COVID-19’

Từ ngày 1/10, người dân tại TP.HCM đi làm thủ tục hành chính phải có “thẻ xanh COVID-19”, nếu không phải có xét nghiệm âm tính COVID-19.