Từ ngày 1/3, Thông tư 27/2019 của bộ GD&ĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học sẽ có hiệu lực.

thông tư 27/2019, bằng đại học
Từ 1/3, bằng đại học không còn ghi hệ đào tạo chính quy hay tại chức. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Theo đó, Thông tư 27 quy định không ghi thông tin về hình thức đào tạo như chính quy hay tại chức, vừa làm vừa học như trong nội dung chính của văn bằng như quy định cũ. Thông tin này sẽ ghi tại phần phục lục văn bằng.

Trên văn bằng sẽ chỉ còn các nội dung:

 • Tiêu đề
 • Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ).
 • Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng.
 • Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng.
 • Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng.
 • Quốc tịch của người được cấp văn bằng.
 • Ngành đào tạo.
 • Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng.
 • Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.
 • Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Phụ lục văn bằng sẽ được ghi các nội dung gồm:

 • Thông tin về người được cấp văn bằng gồm: họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh;
 • Thông tin về văn bằng, gồm: tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằng, chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam, hình thức đào tạo.
 • Thông tin về nội dung, kết quả học tập, gồm: tên học phần hoặc môn học, số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học, điểm học phần hoặc môn học, tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp.
 • Trường hợp văn bằng được cấp khi các tín chỉ tích lũy ở những cơ sở đào tạo khác nhau, cần ghi rõ tên môn học, số tín chỉ của từng môn học được công nhận để xét tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo); thông tin kết nối với văn bằng (mã số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; số hiệu văn bằng)

Minh Long