Theo dự thảo nghị định, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 7,4% đối với nhóm các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

luong huu BHXH
Bộ LĐ-TB&XH đang đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7. (Ảnh minh họa/Tom Hoàng/2016)

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng để trình Chính phủ. Mức tăng đều xất là 7,4%, bắt đầu từ ngày 1/7.

Đối tượng áp dụng quy định mới bao gồm:

  • Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang);
  • Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;
  • Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng;
  • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
  • Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
  • Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng;
  • Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
  • Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Trước đó, Quốc hội có Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2017.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, đây là một trong những căn cứ để xây dựng dự thảo nghị định.

Ngọc Long

Xem thêm: