Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng. 

Cụ thể, đối với mức thiệt hại để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật: được bồi thường 30 tháng lương cơ sở và các chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và thiệt hại do thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút (có quy định trong văn bản).

Đối với trường hợp thiệt hại đến tính mạng, mức hỗ trợ như sau:

  • Các chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trước khi tử vong (có quy định trong văn bản);
  • Chi phí mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở do Nhà nước quy định;
  • Bù đắp tổn thất về tinh thần 100 triệu đồng cho thân nhân của người bị thiệt hại;
  • Các chi phí do thu nhập bị mất hoặc giảm sút (có quy định trong văn bản)

Ngoài ra, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức việc điều tra. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận báo cáo điều tra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, Sở Y tế phải tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn để đánh giá nguyên nhân tai biến sau tiêm chủng trên địa bàn.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm có biên bản họp Hội đồng tư vấn chuyên môn tỉnh, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm thông báo công khai và báo cáo lên Bộ Y tế về nguyên nhân gây tai biến nặng sau tiêm chủng, đồng thời thông báo cho gia đình của người bị tai biến nặng sau tiêm chủng về nguyên nhân gây tai biến.

Đối với cơ sở tiêm chủng cố định, có tối thiểu 03 nhân viên chuyên ngành y, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên; đối với cơ sở tiêm chủng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn phải có tối thiểu 02 nhân viên có trình độ từ trung cấp chuyên ngành y trở lên, trong đó có ít nhất 01 nhân viên có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên.

Đối với điểm tiêm chủng lưu động, có tối thiểu 02 nhân viên chuyên ngành y, trong đó nhân viên trực tiếp thực hiện khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng phải có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên; nhân viên thực hành tiêm chủng có trình độ từ điều dưỡng trung học trở lên.

Nghị định được ban hành theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Lê Trai

Xem thêm: