Đây là một trong những nội dung quan trọng trong nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 vừa được Quốc hội thông qua chiều 11/11 với tỷ lệ 79,31% số phiếu tán thành.

Ngoài lương cơ bản, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi cũng được điều chỉnh tăng cùng thời điểm. (Ảnh minh họa/Sưu tầm)
Ngoài lương cơ bản, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi cũng được điều chỉnh tăng cùng thời điểm. (Ảnh minh họa/Sưu tầm)

Theo Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước vừa được thông qua, tổng số thu cân đối ngân sách là 1,2 triệu tỷ đồng, tổng số chi gần 1,4 triệu tỷ đồng.

Theo đó, mức bội chi ngân sách là 178.300 tỷ đồng, tương đương 3,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 172.300 tỷ đồng, tương đương 3,38% GDP và bội chi ngân sách địa phương là 6.000 tỷ đồng, tương đương 0,12% GDP.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước trong năm tới, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 340.157 tỷ đồng.

Tăng lương cơ sở lên 1,3 triệu đồng/tháng

Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng (áp dụng từ ngày 1/5/2016) lên 1,3 triệu đồng/tháng (áp dụng từ ngày 1/7/2017).

Ngoài lương cơ bản, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công sẽ được điều chỉnh tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thực hiện cùng thời điểm 1/7/2017.

Với mức tăng như trên, ngân sách trung ương phải chi khoảng 6.600 tỷ đồng, nếu tính cả 1.900 tỷ đồng hỗ trợ 50% nhu cầu tăng lương của lực lượng vũ trang thì số chi khoảng 8.500 tỷ đồng.

Điều tiết một số khoản thu về trung ương

Năm 2017, Chính phủ sẽ điều tiết 100% số thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm xăng của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về ngân sách trung ương. Từ năm 2018, sẽ xác định lại cơ chế theo quy định của pháp luật khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định.

Đồng thời, Quốc hội cũng giao Chính phủ thu vào ngân sách nhà nước 72% số tiền lãi dầu, khí được chia từ Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro) và tiền đọc tài liệu phát sinh trong năm 2017. Số tiền còn lại (28%) đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo bản nghị quyết, từ năm 2017, các địa phương sẽ đưa nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết vào cân đối thu ngân sách địa phương và sử dụng toàn bộ nguồn thu này cho đầu tư phát triển do HĐND cấp tỉnh quyết định. Các lĩnh vực cần ưu tiên để đầu tư bao gồm giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, chương trình xây dựng nông thôn mới và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quốc hội cũng thông qua việc phát hành 50.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong năm 2017 để đầu tư cho các công trình, dự án quan trọng, cấp bách trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Bắt đầu từ năm tới, nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ôtô, phí đảm bảo hàng hải sẽ dùng để duy tu bảo trì đường bộ và đảm bảo an toàn hàng hải.

Hạn chế đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài

Dự toán ngân sách yêu cầu Chính phủ thực hiện trong việc tiết kiệm các khoản chi thường xuyên của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Ngoài yêu cầu hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, thì giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, hạn chế mua sắm ôtô và trang thiết bị đắt tiền, khuyến khích mở rộng việc thực hiện khoán xe công.

Một số nội dung khác đáng quan tâm như giảm mức hỗ trợ trực tiếp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, dành nguồn để tăng chi hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương và hỗ trợ mua sắm sửa chữa để nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

Nghị quyết yêu cầu Chính phủ thực hiện điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý giá theo hướng sát với giá thị trường, bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác.

Nguyễn Quân

Xem thêm: