Cục CSGT vừa yêu cầu CSGT các địa phương thông tin đến người dân làm thủ tục sang tên moto 2 bánh, moto 3  bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe chuyển nhượng qua nhiều chủ nhưng không có chứng từ hoặc chứng từ không đầy đủ, thực hiện đến ngày 31/12/2016.

sang-ten-doi-chu
(Ảnh minh họa: antoangiaothong.gov.vn)

Bắt đầu từ ngày 1/1/2017, người dân không sang tên, chính chủ, CSGT sẽ áp dụng Điều 30 Nghị định 46, phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đến 400.000 đồng với tổ chức là chủ xe moto, xe gắn máy và các loại xe tương tự không làm thủ tục đăng ký sang tên. Việc này áp dụng cả với diện “được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản”.

Theo Thông tư 15 của Bộ Công an, khi đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, người dân cần mang theo hồ sơ gồm:

 • Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng của công an cấp xã nơi người đó thường trú;
 • Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe;
 • Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe;
 • Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng;
 • Giấy chứng nhận đăng ký xe

Trường hợp bị mất chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Nếu người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ đăng ký sang tên gồm:

 • Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đó thường trú;
 • Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe;
 • Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Khi đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác

Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

 • 2 giấy đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an xã nơi người đang sử dụng xe thường trú;
 • Chứng từ chuyển sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng;
 • Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm: 2 giấy đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú; Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Hải Linh

Xem thêm:

Leave a Reply