Chính phủ Việt Nam vừa cách chức, thay thế hàng loạt lãnh đạo cấp cao trong tổ chức Cảnh sát biển Việt Nam (thuộc Bộ tư lệnh Hải quân), từ vị trí Tư lệnh đến các Phó tư lệnh, Phó chính ủy.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn khi đương nhiệm Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, tại hội nghị Tổng kết công tác cảnh sát biển năm 2020, tháng 12/2020. (Ảnh: canhsatbien.vn)

Tối 23/10, Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam.

Cùng với kết luận “do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và bị Ban Bí thư kỷ luật về Đảng”, 5 quan chức đương nhiệm trong Cảnh sát biển Việt Nam bị kỷ luật bằng hình thức cách chức, gồm:

  • Trung tướng Nguyễn Văn Sơn bị cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;
  • Thiếu tướng Phạm Kim Hậu bị cách chức Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam;
  • Thiếu tướng Trần Văn Nam bị cách chức Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam;
  • Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết bị cách chức Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam;
  • Đại tá Nguyễn Văn Hưng bị cách chức Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngoài ra, 2 người bị xóa tư cách nguyên lãnh đạo, gồm Trung tướng Hoàng Văn Đồng bị xóa tư cách nguyên Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, thiếu tướng Bùi Trung Dũng bị xóa tư cách nguyên Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.